Meklēt
Izvēlne

“ESI” STUDENTU INOVĀCIJU PROGRAMMA AICINA PIETEIKTIES IZGLĪTĪBAS KURSAM “EKOINOVĀCIJAS, SOCIĀLĀ ATBILDĪBA UN ILGTSPĒJĪGA VADĪBA”

Rīgas Ekonomikas augstskolas ESI studentu inovāciju programma aicina studentus piedalīties viena mēneša garā izglītības kursā par ekoinovācijām, kurš sāksies 2023. gada 18. septembrī, Rīgas Ekonomikas augstskolā. Kursam var pieteikties ikviens students no Latvijas līdz 17. augustam.

Īsais viena mēneša izglītības kurss tiek īstenots ESI studentu inovāciju programmas ietvaros.  Kursu pasniegs Xavier Landes (Rīgas ekonomikas augstskola), Jana Simanovska (Ekodizaina kompetences centrs/Vidzemes Augstskola),  Maija Krastiņa (Zero Waste Latvija) un Daiga Brakmane (Latvijas Universitāte).

Kursa mērķis ir sagatavot studentus mainīgajai pasaulei, atbalstot viņu radošumu un uzņēmējdarbības prasmes ilgtspējīgu attīstību veicinošā virzienā. Līdz ar to kursa ietvaros ir paredzēts sniegt pārskatu par mūsdienu vides un ilgtspējības izaicinājumiem, lai sagatavotu nākamos ilgtspējīgos uzņēmējus. Studenti tiks iepazīstināti ar būtiskām jomām un tēmām (tostarp ekodizainu, piegādes ķēdes pārvaldību, likumdošanu, klimata pārmaiņām), un viņi veiks praktisku komandas darbu, kurā formulēs vides problēmas, identificēs uzņēmējdarbības iespējas un piedāvās produktu/pakalpojumu, kas risina šīs problēmas.

Pabeidzot kursu,  katrs students iegūs 3 ECTS, un kurss ir atvērts visiem studentiem no partneruniversitātēm (RGSL, RTA & LMA) bez iestāšanās priekšnosacījumiem. Studentiem no universitātēm, kas nav partneru augstskolas, ir jāiesniedz pierādījums, ka piedaloties kursā, tas netraucēs pamatstudijām. Tiem, kas nav studenti, ir jābūt vismaz EKI 4. līmeņa kvalifikācijai.

Kurss tiks īstenos klātienē, tā sākums būs septembra vidū un tas ilgs 4 nedēļas. Kurss notiks angļu valodā.

Sīkāku informāciju var atrast kursa aprakstā. Paredzētie lekciju datumi ir pieejami šeit, taču var būt gaidāmas izmaiņas.

Lai pievienotos kursam, lūdzu, aizpildiet šo anketu līdz 17. augustam.

ESI programmu kopīgi īsteno Rīgas Ekonomikas Augstskola, Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Juridiskā augstskola, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Programmu atbalsta RIMI Latvija un SEB Latvija, kā arī Eiropas Reģionālais Attīstības Fonds. Projekta numurs: 1.1.1.3/21/A/008.a.