Meklēt
Izvēlne

"FK BALVA" MEKLĒ LABĀKO LATVIJAS JAUNO FOTOGRĀFU

Žurnāls Foto Kvartāls (FK) sadarbībā ar M/Gallery un BFS līdz š.g. 2. oktobrim gaida pieteikumus no jaunajiem Latvijas fotogrāfiem konkursam FK Balva 2022! FK Balva ir unikāla iespēja fotogrāfiem prezentēt savas fotogrāfijas plašākai auditorijai, saņemt kritiku un ieteikumus no ekspertiem, kā arī iegūt vērtīgu pieredzi turpmākai attīstībai.

Dalība FK Balvai ir bez maksas un tā risināsies divās kārtās – līdz 2022. gada 2. oktobrim fotogrāfam ir jāiesūta pieteikums, no iesūtītajām sērijām FK komanda izvēlēsies 10 dalībniekus finālam jeb otrai kārtai, kas notiks publisko prezentāciju veidā M/Darbnīcā 20. oktobrī plkst. 18.30. Finālistus vērtēs žūrija – mākslas kritiķe Santa Hirša, M/Darbnīcas vadītāja Maija Moira Mazanova un žurnāla FK galvenais redaktors un festivāla Rīgas Fotomēnesis direktors Arnis Balčus. Komentārus vai jautājumus izteikt varēs arī skatītāji. FK Balvas ieguvējs saņems iespēju sarīkot personālizstādi M/Gallery (A.Briāna 9, Rīgā), BFS dāvanu karti 150 EUR vērtībā, jaunākās Kultkom grāmatas, kā arī savu darbu publikāciju žurnālā FK. Visi finālisti saņems FK ikgadējo izdevumu “Latvijas fotogrāfija 2022”, kas iznāks oktobrī.

FK Balvas lielākais ieguvums ir pieredze, kuru nevar gūt vienkārši fotogrāfam liekot savus darbus instagramā. Komunikācija ar auditoriju, mācīšanās runāt par saviem darbiem, pieredze izstādes organizēšanā – tas viss nāk par labu fotogrāfa attīstībai,” balvas ieguvumus atzīmē Arnis Balčus.

FK Balva norisinās kopš 2015. gada un iepriekš to ieguvuši šobrīd jau atpazīstami autori, kā Vika Eksta, Filips Šmits un Annemarija Gulbe. Plašāka informācija un pieteikšanās – šeit.