Meklēt
Izvēlne

Foto un video atskats uz Latvijas Mākslas akadēmijas korpusa nr. 2 atklāšanu

Piedāvājam foto un video atskatu uz Latvijas Mākslas akadēmijas rekonstruētās saimniecības ēkas - korpusa nr. 2 - atklāšanas vakaru 2012. gada 6. septembrī. Attēlos tvertas svinīgās uzrunas, pati ēka un tajā eksponētā Maģistrantūras diplomandu izstāde „Migrācija”. Fotogrāfiju autors: Didzis Grodzs. Video: TV24. Patīkamu skatīšanos!

Projekts „Latvijas Mākslas akadēmijas studiju kvalitātes uzlabošana”, kura ietvaros veikta saimniecības ēkas rekonstrukcija, tiek īstenots darbības programmas 2007.- 2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.1. prioritātē „Infrastruktūra cilvēku kapitāla nostiprināšanai” 3.1.2. pasākumā „Augstākās izglītības infrastruktūra”, 3.1.2.1. aktivitātes 3.1.2.1.1. apakšaktivitātē „Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem”.