Meklēt
Izvēlne

GALERIJĀ “DOM” BŪS SKATĀMA “POST” STUDENTU IZSTĀDE “METONĪMIJAS”

No 9. līdz 31. martam galerijā DOM būs skatāma Latvijas Mākslas akadēmijas programmas “POST” studentu izstāde, kas tapusi sadarbībā ar pasniedzējiem un dzejniekiem Arti Ostupu un Kārli Vērdiņu. Izstādes darbi veidoti, iepazīstot radošās
un neradošās rakstīšanas metodes un meklējot to saistību ar laikmetīgo mākslu, kas visbeidzot ļauj poētiskai domāšanai pamest grāmatas un ekrāna šaurās robežas.
Par izstādes konceptuālo kodolu tās kurators Artis Ostups izvēlējies metonīmiju. Metonīmija valodā ir pārnesums, kas balstīts līdzībā starp diviem jēdzieniem. Savukārt mākslā metonīmija visbiežāk atklājas kā vizuāla detaļa, kas spēj savienot dažādus kontekstus un tādējādi paplašina darba virtuālo telpu. Metonīmiski darbi pārvērš arī galeriju – tā kļūst tik plaša, cik plaša ir apmeklētāja iztēle. Izstādes mākslinieki izmanto metonīmiju, lai veidotu pārejas starp darba materialitāti un plašāku semantisko lauku, kuram pieder gan literāra, gan personīga pieredze.
Izstādē piedalās mākslinieki Marta Viktorija Agruma, Kintija Avena, Krišjānis Elviks, Madara Gruntmane, Anna Malicka, Dzelde Mierkalne, Alise Putniņa un Agate Tūna. Starp viņu darbiem atrodamas arī Arta Ostupa un Kārļa Vērdiņā intervences.