Meklēt
Izvēlne

Gintas Gerhardes-Upenieces disertācijas aizstāvēšana

2011. gada 10. jūnijā pl.14.00 Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē tika aizstāvēts GINTAS GERHARDES-UPENIECES promocijas darbs „Tēlotājas mākslas dzīve un Latvijas valsts. (1918-1940)".

Oficiālie oponenti: Dr. art G.Jankevičiute (Jankeviciute, Viļņas Kultūras, filozofijas un mākslas institūts), Dr. art. J.Kalnačs (Vidzemes augstskola), Dr. art S.Pelše (LMA).