Meklēt
Izvēlne

ICOMOS seminārs "Inovatīvi risinājumi kultūras mantojuma saglabāšanā"

Atzīmējot Starptautiskās pieminekļu un ievērojamu vietu padomes (ICOMOS) 50. darbības gadadienu, biedrība "ICOMOS Latvija" 2015. gada 4. decembrī rīko semināru "Inovatīvi risinājumi kultūras mantojuma saglabāšanā". Semināra tēma izvēlēta, lai veicinātu efektīvu, zināšanās un pieredzē balstītu, mūsdienu tehnoloģiskajām iespējām atbilstošu arhitektūras mantojuma saglabāšanu, vienlaikus ievērojot Venēcijas hartā paustos principus, kas ir  ICOMOS darbības pamatā. 

Semināra mērķis ir plašākam Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanas jomas profesionāļu un iesaistīto pušu lokam sniegt iespēju iepazīties un diskutēt par Latvijā mazāk zināmām, inovatīvām kultūras pieminekļu restaurācijas tehnoloģijām, materiāliem, kā arī labās prakses piemēriem vēsturisku ēku izpētē un atjaunošanā. 

Semināru moderēs Jānis Lejnieks. Būs nodrošināta sinhronā tulkošana angļu un latviešu valodās. Dalība seminārā ir bez maksas. Ņemot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, lūdzam reģistrēties līdz 2015. gada 3. decembrim šeit: https://goo.gl/o9UzQX

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Restauratoru biedrību un Koka ēku renovācijas centru "Koka Rīga". Semināra norisi finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, AS "RE&RE grupa", AS "Būvuzņēmums Restaurators".

ICOMOS ir nevalstiska organizācija, kas dibināta 1965. gadā, lai veicinātu gadu iepriekš pieņemtajā Starptautiskajā pieminekļu un vēsturisku vietu konservācijas un restaurācijas hartā (Venēcijas hartā) izvirzīto principu ieviešanu. ICOMOS mērķis ir vienot kultūras mantojuma saglabāšanā darbojošos un ieinteresētos ekspertus, lai veicinātu kultūras mantojuma saglabāšanu – tā apzināšanu, izpēti, aizsardzību, restaurāciju, atjaunošanu un popularizēšanu. Patlaban ICOMOS darbojas ap 9 500 biedru 110 valstīs. Biedrība "ICOMOS Latvija" dibināta2010. gadā ar mērķi ir sekmēt ICOMOS mērķu īstenošanu Latvijā.