Meklēt
Izvēlne

Ieskats Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas pasniedzēju meistardarbnīcu norisē

No 2016. gada 29. februāra līdz 4. martam Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) notika digitālās aušanas, auduma apdrukas un krāsošanas darbnīcas, kuras vadīja Bergenas Mākslas un dizaina akadēmijas mācībspēki – Lise Finne (Lise Finne) un Jons Petersens (Jon Pettersen). Darbnīcās piedalījās Tekstilmākslas apakšnozares studenti.

Lise Finne ir tekstila ķīmijas inženiere un tekstila dizainere. Vairāk nekā 40 gadus viņa savas zināšanas nodod studentiem Bergenā. LMA Lises Finnes nodarbībās nedēļas garumā bija iespējams apgūt prasmes tekstila apdrukā un tekstila materiālu virsmas pārveidē. Nodarbības kopā ar studentiem apmeklēja arī LMA Tekstilmākslas katedras pasniedzēji. Darbojoties tekstila laboratorijā, Lise Finne vērsa uzmanību arī uz krāsu lietošanas drošību – tika konstatēts, ka vairākām krāsām trūkst marķējuma par ķīmisko sastāvu, tām ir beidzies derīguma termiņš u. tml. Bergenas pasniedzēja uzskata, ka LMA lietošanā esošajām krāsām ir jāveic ekspertīze un veselībai bīstamās krāsas – īpaši tās, kuru sastāvā pārāk lielos daudzumos ir hroms, kas tādejādi var nonākt cilvēku asinīs, - ir atbilstoši jāiznīcina.

Darbnīcas ietvaros studenti apguva, kā kombinēt dabiskās un sintētiskās šķiedras tā, lai ķīmiska procesa rezultātā dabiskās šķiedras izzustu un audums iegūtu īpašu krokojumu. Tika apgūta arī jauna filcēšanas metode, kurā raksts radīts, dažas šķiedru grupas padarot noturīgākas pret filcēšanu, tādejādi veidojot rakstu.

Tekstila dizainera Jona Petersena darbnīcā studentiem bija iespēja apgūt digitālo steļļu aušanas tehnikas un paņēmienus, kā variēt auduma virsmas efektus. Digitālā stelles ir viens no būtiskākajiem instrumentiem tekstilmākslas apguvē Bergenā, kur tehniskais nodrošinājums ir labāks. Taču, kā norāda Jons Petersens, arī LMA rīcībā esošās stelles spēj nodrošināt atsevišķu uzdevumu izpildi izcilā kvalitātē. Salīdzinot LMA un Bergenas Mākslas un dizaina akadēmiju, Jons Petersens atzīmē, ka abās ir pats galvenais - kompetenti pasniedzēji un studenti, kuri ar aizrautību apgūst tekstilu.

Mobilitāte tika īstenota Eiropas Ekonomiskās zonas/Norvēģijas finanšu instrumenta (EEZ/NFI) projekta „Mobilitātes projekts starp Latvijas un Norvēģijas mākslas un dizaina augstākās izglītības institūcijām”* ietvaros.


*2009.-2014. gada perioda programmas LV05 “Pētniecība un stipendijas” aktivitātes “Stipendijas” projekts Nr. EEZ/NFI/S/2015/010 “Mobility project between higher education institutions of Latvia and Norway in the field of art and design” Nr. EEZ/NFI/S/2015/010. Projekta realizācijas periods: 2015. gada 1. jūlijs – 2016. gada 30. jūnijs.


Informācija publicēta 2016. gada 31. martā.