Meklēt
Izvēlne

IESTĀJPĀRBAUDĪJUMU DARBU UN DOKUMENTU IZŅEMŠANA

  • REFLEKTANTI, pēc iestājpārbaudījumu rezultātu izziņošanas iesniegtos dokumentus un iestājpārbaudījumu darbus ir jāizņem!

25. jūlijā no plkst. 12.00-18.00
26. jūlijā no plkst. 10.00-16.00
Akadēmijas aulā.

Neizņemtie iestājpārbaudījumu darbi un iesniegtie dokumenti netiks saglabāti!