Meklēt
Izvēlne

Informācija par studiju kursu Kultūras konteksti (lūgums pievērst uzmanību dažām izmaiņām)

Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra programmas lekciju kurss Kultūras konteksti 2017/2018 II semestris   Eiropa starp „ viduslaiku rudeni” un apgaismības laikmetu 
2 kredītpunkti  (ieskaite vadoties pēc  apmeklējuma  - 90-95% )
Kursa kuratore -  LMA Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja, prof. Silvija Grosa
Lekcijas notiek LMA  10. telpā  no plkst. 12.10 līdz 13.45
28. 02. plkst. 16.30 lekcija LU Akadēmiskās bibiotēkas reto grāmatu un  rokarakstu nodaļā Rūpniecības ielā 10
16.03 lekcijas Rundāles pilī
Izmaiņas!! - 06.04 lekcija 12.10 LU Akadēmiskās bibiotēkas reto grāmatu un  rokarakstu nodaļā Rūpniecības ielā 10

26. 01. Andris Priede, Dr. Hist. Eccl., Pontif. Laterāna univers. asoc.prof., LU Teoloģijas fakultātes doc.  Nošķirties no laicīgās pasaules vai pārtapt par evaņģēlija
ieraugu sabiedrībai - reliģisko odreņu attīstības dinamika uz
Jauno laiku sliekšņa 

2. 02. Zane Šiliņa,  Dr. Art., Latvijas Kultūras akadēmijas profesore. Cilvēka tēla attīstība viduslaiku literatūrā

9. 02. Zane Šiliņa,  Dr. Art., Latvijas Kultūras akadēmijas profesore. Cilvēka un pasaules attiecību modeļi renesanses literatūrā

16. 02. Guntars Prānis,  Dr. Art., Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors. Viduslaiku mūzikas aizraujošais stāsts Eiropas mūzikas vēsturē

23. 03.Zane Šiliņa, Dr. Art., Latvijas Kultūras akadēmijas profesore.
Šekspīriskais cilvēks renesanses ideju kontekstā

28. 02. plkst. 16.30 Akadēmiskās bibiotēkas reto grāmatu un  rokarakstu nodaļā Rūpniecības ielā 10 Aija Taimiņa, Dr. philol.  Akadēmiskās bibiotēkas reto grāmatu un rokarakstu nodaļa „Viduslaiku rudems” rokrakstos un grāmtās

2. 03. Guntars Prānis,  Dr. Art., Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors. Venēcijas mūzika 16. gadsimtā - jauns skaņas un telpas piedzīvojums

9. 03. Deniss Hanovs, Dr. Art., Rīgas Stradiņa universitātes profesors. Renesanses galma kultūra Eiropā

16. 03.  Imants Lancmanis, LZA Goda dokotors, Rundāles pils direktors.  1. Antiklasiskās idejas Eiropas ornamentikā: manierisms
2. Antiklasiskās idejas Eiropas ornamentikā: rokoko (Lekcijas  notiks  Rundāles pilī, norises laiks un nokļūšana tiks precizēti)

23. 03. Andris Priede, Andris Priede, Dr. Hist. Eccl., Pontif. Laterāna univers. asoc.prof., LU Teoloģijas fakultātes doc. Tolerance, intolerance un kari ticības vārdā Eiropā

6. 04. Akadēmiskās bibiotēkas reto grāmatu un  rokarakstu nodaļā Rūpniecības ielā 10 Aija Taimiņa, Dr. philol.  Akadēmiskās bibiotēkas reto grāmatu un rokarakstu nodaļa Starp  antikvārismu un romantismu: Apgaismības laikmeta vēsturnieki, kolekcionāri un  mākslinieki

13.04. Deniss Hanovs, Dr. Art., Rīgas Stradiņa universitātes profesors Sieviete Apgaismības kultūrā

20.  04 Lolita Fūrmane, Dr. Art., Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore
Brīvmūrniecība un klasiskais mūzikas mantojums

27.04 Lolita Fūrmane, Dr. Art., Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore Klasicisma mūzikas formu dažādās sejas

Lekciju kursa vasaras posms (brīva izvēle, reģstrētajiem kursa klausītājiem, piesakoties braucienam,  ir prioritāte ) - 2 dienu ekskursija ( maija beigas/jūnijs)  Pa Latvijas arhitektūras un mākslas mantojuma pēdām. Ekskursiju vadīs Andris Priede Dr. Hist. Eccl., Pontif. Laterāna univers. asoc.prof., LU Teoloģijas fakultātes doc..  Ekskursijas norises laiks un maršruts  tiks precizēts

Kultūras kontekstu lekciju kurss 2018/2019 II semestrī būs veltīts romantismam un jaunromantismam