Meklēt
Izvēlne

STIPENDIJAS STUDIJĀM ITĀLIJĀ, 30/05

Līdz 2019. gada 30. maijam Latvijas studenti maģistrantūras, doktorantūras, augstākās izglītības studiju kursu programmās mākslā, horeogrāfijā, mūzikā, kā arī akadēmiskie pētnieki var pieteikties Itālijas Republikas valdības stipendijām.
Tās paredzēts īstenot 2019./2020. akadēmiskajā gadā, lai veicinātu starptautisko sadarbību kultūras, zinātnes un tehnoloģiju jomās, popularizētu itāļu valodu un iepazītu valsts kultūru.
Stipendijas apjoms - 900 euro mēnesī. Stipendiātus var atbrīvot no uzņemšanas un mācību maksas, tomēr tas atkarīgs no katras augstākās izglītības iestādes maksājumu politikas.

Piedāvātie stipendiju veidi:

  • maģistrantūras, doktorantūras, augstākās izglītības studiju kursi mākslā, horeogrāfijā un mūzikā, kā arī akadēmiskā pētniecība - 6 vai 9 mēneši,
  • stipendija itāļu valodas un kultūras kursiem studentiem, kuri pašlaik apmeklē itāļu valodas kursus savā augstskolā vai Itālijas kultūras institūtā - 3 mēneši.

Stipendijas iespējams saņemt: 

  • maģistrantūras un augstākās izglītības studiju kursu programmu mākslas, mūzikas un horeogrāfijas jomās un itāļu valodas un kultūras kursu pretendenti, kuri nav vecāki par 28 gadiem līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam, izņemot tos, kuriem pagarināts stipendijas saņemšanas periods,
  • doktrorantūras programmu pretendenti, kuri nav vecāki par 30 gadiem līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam, izņemot tos, kuriem pagarināts stipendijas saņemšanas periods,
  • akadēmiskie pētnieki, kuri nav vecāki par 40 gadiem līdz pieteikuma iesniegšanas termiņam.

Papildu informācija par Itālijas valdības stipendijām un pieteikšanos pieejama Itālijas vēstniecības mājaslapā un Itālijas Ārlietu ministrijas mājaslapā.