Meklēt
Izvēlne

Izsludināta kandidātu pieteikšanās vēlēšanām uz Mākslas akadēmijas rektora amatu

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina kandidātu pieteikšanos vēlēšanām uz rektora amatu. Vēlēšanas notiks 2012. gada 28. jūnijā.

Prasības: atbilstība Augstskolu likuma 17. panta 2. un 5. punktam, Izglītības likuma 50. pantam, Latvijas Mākslas akadēmijas Rektora vēlēšanu nolikumam.

Pretendentiem dokumenti jāiesniedz Latvijas Mākslas akadēmijas Personāldaļā (4. telpā) no 2012. gada 10. maija līdz 24. maijam no plkst. 10:00 līdz 16:00.

Papildu informācija pieejama zvanot pa tālruni +371 67321892.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
- Vēlēšanu komisijai adresētu pieteikumu (noteiktas formas*);
- CV (arī elektroniskā formātā – kā PDF datni);
- Akadēmijas attīstības un vadības koncepciju (arī elektroniskajā formātā - kā PDF datni) – šajā dokumentā Rektora amata kandidātam ir jāizklāsta savs Akadēmijas pārvaldības redzējums piecu gadu periodā, piesaistāmie resursi un personāla vadības jautājumi, tās stratēģiskie attīstības principi iekļaujoties kopējā Eiropas izglītības telpā un tās mijiedarbe ar spēkā esošo un paredzamo normatīvo aktu bāzi;
- Profesora amatu vai doktora grādu apliecinoša dokumenta apliecinātu kopiju;
- Izrakstu no Akadēmijas Senāta protokola vai Akadēmijas studiju struktūrvienību – katedras akadēmiskā personāla kopsapulces protokolu par Rektora kandidātu izvirzīšanu, kuru ir parakstījuši visi attiecīgās sēdes dalībnieki, kuri ir atbalstījuši kandidāta izvirzīšanu, vai arī pretendenta kandidēšanas apliecinājumu, kuru ir parakstījuši ne mazāk kā divdesmit Akadēmijā ievēlētie akadēmiskā personāla locekļi, fiksējot viņu vārdus, uzvārdus, un amatus;
- Citu informāciju, kas pretendentam šķiet svarīga.