Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTA KONKURSA IZSTĀDE 'JĀ/NEatkarība–2021'

Sveicot Latviju dzimšanas dienā, Jūrmalas pilsētas muzeja filiāle Bulduru Izstāžu nams (iepriekš Jūrmalas Mākslinieku nams) un biedrība „Rad-Dar” jau desmito gadu aicina māksliniekus piedalīties konkursa izstādē ar laikmetīgiem un sociāli aktīvi ievirzītiem mākslas darbiem par Latvijas neatkarības tēmu.
Konkursa dalībnieku apbalvošanai paredzētais balvu fonds (pirms nodokļu nomaksas):

 • Galvenā balva – EUR 700;
 • Veicināšanas balva – EUR 400;
 • Veicināšanas balva – EUR 400;
 • Skatītāju balva – EUR 300.

Konkursa izstāde „Jā/NeATKARĪBA-2021” tiks eksponēta divās Jūrmalas vietās: Bulduru Izstāžu namā un Kauguru Kultūras namā. Izstādes atklāšana notiks 2021. gada 9. novembrī plkst. 18.00 Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6. Izstāde būs apskatāma līdz 2021. gada 11. decembrim.

Konkursa mērķi:

 • rosināt māksliniekus radīt jaunus, saturīgus, sociāli aktīvus mākslas darbus par Latvijas neatkarības un Latvijas dzimšanas dienas tēmu, kā arī par tēmām, ko izraisa nosaukumā dotā vārdu spēle Latvijas neatkarības kontekstā;
 • veicināt un materiāli atbalstīt mākslinieku radošo darbību;
 •  popularizēt Jūrmalas pilsētu un Bulduru Izstāžu namu kā aktīvu Latvijas mēroga kultūras un mākslas centru.

Konkursa darbu iesniegšanas kārtība un konkursa norise

Autoriem darbi jāiesniedz no 1. oktobra līdz 27. oktobrim Bulduru Izstāžu namā darba laikā (plkst. 10.00–17.00), adrese: Muižas ielā 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010. Ja darbam ir anotācija, tad tā elektroniskā veidā līdz 27. oktobra plkst. 23.59 jānosūta uz e-pasta adresi:  vai .

Ja iesniedzamā darba izmērs ir lielāks par 120x120 cm, tad autoram līdz 2021. gada 16. oktobrim darba fotogrāfija un apraksts jānosūta uz e-pastu:  vai . Atlases komisija (izstādes žūrija) līdz 20. oktobrim paziņos savu lēmumu, un pozitīva lēmuma rezultātā darbs līdz 28. oktobrim būs jānogādā uz Bulduru Izstāžu namu.
Darbus vērtēs un ekspozīcijai atlasīs žūrija. Žūrijas komisijai darbi tiks eksponēti tikai ar kārtas numuru un nosaukumu.
Ja žūrijas komisija eksponēšanai apstiprina video darbu, tad autoram pašam ir jānodrošina attiecīga tehnika tā eksponēšanai izstādes laikā.

Konkursa rezultātu paziņošana un laureātu apbalvošana notiks izstādes atklāšanā 9. novembrī plkst. 18.00 Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6. Par konkursa izstādes darbiem notiks skatītāju balsošana.  Visvairāk skatītāju balsu saņēmušajam darbam tiks piešķirta skatītāju balva. Skatītāju balvas uzvarētājs tiks paziņots līdz 2021. gada 21. decembrim.

Izstādes laureātiem izstādes organizatori piedāvās izveidot personālizstādi Bulduru Izstāžu nama telpās tuvāko gadu laikā. Darbus, kurus žūrija nebūs iekļāvusi ekspozīcijā, autoriem jāpaņem divu kalendāro nedēļu laikā pēc rezultātu paziņošanas.

Konkursa nosacījumi:

 • iesniegtie mākslas darbi var pārstāvēt visus vizuālās mākslas žanrus;
 • iesniedzamo darbu skaits vienam autoram nav ierobežots.

Konkursā nepiedalās darbi, kuri:

 1. iesniegti pēc noteiktā termiņa;
 2. neatbilst konkursa tēmai;
 3. nav piemēroti eksponēšanai vai nav tehniski vai mākslinieciski kvalitatīvi;

Vērtēšanas kritēriji:

 • mākslas darbā sniegtais laikmetīgais, radošais un inovatīvais skatījums uz Latvijas neatkarības tēmu un Latvijas dzimšanas dienu;
 • darba vizuāli mākslinieciskās kvalitātes.

Žūrijas sastāvs:

 1. Aiga Dzalbe – mākslas zinātniece, Latvijas Mākslas akadēmijas docente;
 2. Anda Munkevica – māksliniece;
 3. Uldis Jaunzems-Pētersons – mākslas zinātnieks, Talsu novada muzeja direktors;
 4. Iveta Laure – māksliniece;
 5. Mārtiņš Heimrāts – mākslinieks.

Žūrijas tiesības:

Žūrijai ir tiesības galveno balvu nepiešķirt, bet piešķirt vairākas veicināšanas prēmijas apstiprinātā balvu fonda ietvaros. Žūrijai ir tiesības piešķirt savu žūrijas balvu bez naudas prēmijas, kā arī atzinības rakstus. 

Darbu saņemšana pēc izstādes:

Izstāde tiek demontēta 2021. gada 14. decembrī. Autori darbus var saņemt demontāžas dienā un divu nedēļu laikā pēc izstādes demontāžas Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6. Māksliniekiem darbi var tikt nosūtīti pa pastu uz autora norādīto adresi (autors nodrošina pasta sūtījuma samaksu).

Organizatoru tiesības:

Iesniedzot darbu, mākslinieks piekrīt, ka darba/darbu foto var tikt izmantoti ar Bulduru Izstāžu nama darbību saistītās publikācijās.

Kontakti

Bulduru Izstāžu nama vadītāja – Agnese Bule,
tālr. 67752472, mob. 29115996, 29401758
E-pasts: .