Meklēt
Izvēlne

Izsludināta pieteikšanās "Mecenātes Ināras Teterevas stipendijām mākslā"

Izsludināta pieteikšanās „Mecenātes Ināras Teterevas stipendijām mākslā”. Pieteikumu iesniegšana līdz 2015. gada 18. septembra plks. 16.00.

„Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā” tiek izsludināta reizi gadā, un stipendijām pieteikties var Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, kuri, uzsākot studiju gadu, studē LMA bakalaura programmas 2. un 3. kursā un maģistra programmas 1. kursā. Katru gadu tiek piešķirtas trīs stipendijas: divas stipendijas pilna laika bakalaura programmas studentiem un viena stipendija maģistra programmas studentam.

Stipendijām var pieteikties līdz 2015. gada 18. septembra plkst. 16.00 LMA Ārlietu un izstāžu daļā (1. stāvs, 7. kabinets).


Stipendijas pretendentiem jāiesniedz sekojoši pieteikuma dokumenti:

Pieteikuma anketa (anketa aizpildāma elektroniski, un tā jānosūta kā pieteikums ; anketa elektroniskā formātā nav jāparaksta). Parakstīta pieteikuma anketa (oriģināls) kopā ar citiem prasītajiem dokumentiem jāiesniedz LMA Ārlietu un izstāžu daļā (1 . stāvs, 7. kabinets);
CV (Curriculum Vitae);
Sekmju izraksts vai bakalaura diploma pielikuma kopija;
Portfolio (radošās darbības vizuāla prezentācija - līdz 15 darbu attēli vai publikāciju kopijas). Papildus noteiktajiem dokumentiem pretendents var iesniegt arī citus dokumentus, kas, pēc pretendenta ieskatiem, var palīdzēt izvērtēt viņa atbilstību Stipendijas saņēmēja kritērijiem.

Nolikums un pieteikuma anketa lejupielādējami: