Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS EU4ART IZSTĀDEI ‘MEMORY / ATMIŅA’

Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) aicina studentus pieteikt mākslas darbus izstādei "Memory / Atmiņa".

Atmiņu tēma ir kā vienojošais saturiskais naratīvs, kas caurvij visu EU4Art alianses dalībvalstu izstādes Romā, Drēzdenē, Budapeštā un Rīgā. Katras valsts māksliniekiem ir iespēja reflektēt par sev būtiskiem aspektiem vēstures notikumos, to interpretācijās, kā arī apspēlēt fiktīvu atmiņu veidošanās fenomenu. Piedāvājot izstādei tik plašu tematisko ietvaru, studentiem ir iespēja veidot jaunus darbus vai arī atpazīt šīs dažādās variācijas jau esošos darbos.

Kas var pieteikties?

  • Studenti individuāli
  • Studentu apvienības no dažādām apakšnozarēm
  • Kuratora veidota tematiska ekspozīcija

Kad?

  • 2021. gada oktobris

Kur?

  • LMA eksperimentālā izstāžu telpa Pilot

Pieteikšanās termiņš?

Projektu vai individuālu darbu pieteikumu ideju un skiču iesūtīšana līdz 27. augustam uz e-pastu: .

Pēc pieteikumu saņemšanas, konkursa kārtībā tiks atlasīti pārliecinošākie mākslas darbi vai konceptu pieteikumi par šo tēmu.

Jaunajiem māksliniekiem būs iespēja līdzdarboties izstādes veidošanā. Katram māksliniekiem tiks nodrošināts honorārs un mākslas darba producēšanas izmaksas 800 EUR apmērā, kā arī iekārtošanas un uzstādīšanas izmaksas.

Izveidotā izstāde būs kā daļa no kopīgās EU4Art alianses izstādes nākošā gada pavasarī Drēzdenē.