Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS ŠVEICES VALDĪBAS IZCILĪBAS STIPENDIJAI, LĪDZ 13/11/2020

Līdz 2020. gada 13. novembrim Latvijas jaunie zinātnieki, pētnieki un mākslas augstskolu absolventi var iesniegt pieteikumus starptautiskajā stipendiju konkursā, lai iegūtu Šveices valdības izcilības stipendiju.

Kandidāti var saņemt stipendiju pētniecībai, doktora un pēcdoktorantūras studijām vai pirmreizējām maģistra studijām mākslās 2021./2022. mācību gada laikā kādā no Šveices augstskolām. Stipendijas apmērs ir CHF 1 920 (EUR ~1 767) mēnesī, savukārt pēcdoktorantūras pētniekiem – CHF 3 500 (EUR ~3 221) mēnesī. 

Stipendiju veidi:

  • pētniecības stipendijas (12 mēneši) – dažādu jomu doktorantūras studentiem, jaunajiem mediķiem, kā arī var pieteikties kandidāti ar maģistra grādu vai ekvivalentu izglītību iegūtu līdz 2021. gada 31. jūlijam un kuri dzimuši pēc 1985. gada 31. decembra;
  • doktora studiju stipendijas (no 12 mēnešiem ar iespēju pagarināt līdz 36 mēnešiem) – var pieteikties kandidāti, kuri dzimuši pēc 1985. gada 31. decembra ar iegūtu maģistra grādu vai ekvivalentu izglītību līdz 2021. gada 31. jūlijam;
  • pēcdoktorantūras stipendijas (12 mēneši) – jaunajiem zinātniekiem ar doktora grādu (grāds iegūts pēc 2017. gada 31. decembra un pirms 2021. gada 31. jūlija);
  • maģistrantūras studiju stipendijas mākslās – mūzikā, vizuālā mākslā, filmu mākslā, dizainā, teātrī, dejā, mākslu pedagoģijā (no 12 mēnešiem ar iespēju pagarināt līdz 21 mēnesim) – var pieteikties kandidāti, kuri dzimuši pēc 1985. gada 31. decembra, un kopš bakalaura grāda iegūšanas nav pagājuši vairāk kā trīs gadi.

Stipendiju kandidātam personīgi ir jāpiesaista kāds no Šveices augstskolas atbilstošās jomas profesoriem kā akadēmiskais mentors, ko apstiprina pieteikumā iekļaujamā apliecinājuma vēstule. Maģistrantūras studiju kandidātiem mākslās pieteikuma dokumentos jāiekļauj attiecīgās Šveices augstskolas apliecinājums par uzņemšanu vai iesākto uzņemšanas procedūru. Ar citiem nosacījumiem un ieteikumiem, iesniedzamajiem dokumentiem un vērtēšanās kritērijiem iespējams iepazīties:

  • vadlīnijās pieteicējiem (angļu valodā; sk.zemāk pievienotajā failā);
  • interneta vietnē  ŠEIT (skatīt informāciju, kas paredzēta Latvijai) 

Rezultāti par stipendiju piešķiršanu tiks paziņoti līdz 2021. gada maija beigām.

Studiju vai pētniecības uzsākšanu var ietekmēt stipendiāta rezidējošās valsts un Šveices valdības pieņemtie lēmumi, kas nākotnē regulēs Covid-19 vīrusa ierobežošanu.

Konsultācijas, nepieciešamās veidlapas pieteikuma sagatavošanai un dokumentu iesniegšanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (Vaļņu iela 2, Rīga; www.viaa.gov.lv).

Kontaktpersonas: (67814331); .