Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTA VAKANCE UZ LEKTORA AMATA VIETU SCENOGRĀFIJĀ

  • 1 lektora amata vietu – audio-vizuālajā mediju mākslā, SCENOGRĀFIJA

IESNIEDZAMO DOKUMENTU SARAKSTS:

  1. Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
  2. CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums);
  3. pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
  4. izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
  5. pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
  6. katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
  7. pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus (kursu apraksti jāievada LMA LAIS sistēmā).

Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.

PRASĪBAS:

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18.telpā) no 2021. gada 23. jūlija līdz 23. augustam, (darba dienās), no plkst. 10.00 līdz 16.00. (iepriekš vienojoties par drošu dokumentu iesniegšanu, zvanot pa telefonu 28314173). Informācija pa tālruni: 6 7321892.