Meklēt
Izvēlne

Izsludināts "Erasmus" prakses stipendijas papildkonkurss studentiem

Saistībā ar papildu finansējuma saņemšanu no Valsts izglītības un attīstības aģentūras Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem ir iespēja pieteikties mūžizglītības programmas „Erasmus” stipendijai praksēm 2013./2014. studiju gadā.

Iespējamais prakses laiks: no 2014. gada februāra līdz septembrim.

Praksē drīkst pieteikties studenti, kuriem nav akadēmisko parādu un kuri ir sekmīgi. Bakalaura programmas 4. kursa, maģistra programmas 2. kursa un doktora programmas 3. kursa studenti praksē drīkst doties tikai tad, ja tas ir saskaņots ar diplomdarba vadītāju, katedras vadītāju, Studiju daļu/Maģistrantūru vai Doktorantūru. Maksimālais prakses ilgums – 3 mēneši.

Aizpildītu prakses pieteikuma anketu kopā ar darba devēja apstiprinājuma vēstuli lūdzam sūtīt Intai Rubulei (inta.rubule(abols)lma.lv">) līdz 2014. gada 10. janvārim. Pēdējā kursa studentiem nepieciešams iesūtīt arī apstiprinājumu no iepriekš minētajām personām un struktūrvienībām.

Sīkāku informāciju par Erasmus praksi var saņemt LMA Ārlietu un izstāžu daļā vai skatīt mājas lapā (klikšķināt šeit).

Pieteikuma anketu iespējams lejupielādēt (Word dokuments):