Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS ATKLĀTS KONKURSS UZ LMA MĀKSLAS VĒSTURES INSTITŪTA DIREKTORA AMATU

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, izsludina atklātu konkursu uz Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta (LMA MVI) direktora/-es amatu

Prasības direktora/es amata pretendentam/-ei:

 • augstākā izglītība (doktora zinātniskais grāds tiek vērtēts kā priekšrocība);
 • zinātniskā un akadēmiskā darba stāžs ne mazāks par 5 gadiem;
 • administratīvā darba pieredze vai pieredze zinātnisko projektu vadīšanā vai aktīva līdzdalība zinātnisko projektu īstenošanā;
 • vismaz divu svešvalodu zināšanas (apliecina ar izglītības dokumentu, starptautiskās testēšanas institūcijas izsniegtu dokumentu vai publikācijām attiecīgajās valodās);
 • zinātniskā darba pieredze humanitārās zinātnēs un mākslās (zināšanas mākslas zinātnē, vizuālās mākslas un kultūras teorijā tiek vērtētas kā priekšrocība);
 • atbilstošās zināšanas, prasmes un kompetences, lai varētu izstrādāt institūta vadības un attīstības koncepciju saskaņā ar LMA MVI darbības virsmērķi un ņemot vērā LMA MVI uzdevumus.
 • Paredzētā darba samaksa brutto: no  EUR 550,00 līdz 691,00 par 0,5 darba slodzi
 • Darba režīms:   nepilns darba laiks , 0,5 slodze
 • Darbinieka amats uz noteiktu laiku – 5. gadi

Pieteikumu MVI direktora amatam direktora amatam kandidāts iesniedz viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas. LMA Personāldaļā (Rīgā, Kalpaka bulvārī 13, 18.telpā) vai elektroniska dokumenta veidā (parakstīts ar drošu elektronisko parakstītu), nosūtot uz e-pastu:  ar norādi "Pieteikums konkursam uz LMA MVI direktora amatu".

Pieteikumā LMA MVI direktora amatam jābūt iekļautām šādām ziņām:

 • Pieteikums saskaņā ar 1. pielikumu;
 • Direktora amata kandidāta piedāvātā MVI institūta vadības un attīstības koncepcija
 • Curriculum Vitae (CV);
 • LMA MVI Direktora vēlēšanu nolikuma 4.6.1.  punktā minētā izglītību apliecinošā diploma kopija (ārvalstīs iegūtas augstākās izglītības gadījumā kandidāts iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • Motivācijas vēstule;

Ar institūta direktora amata darba uzdevumiem pretendenti/-es var iepazīties mājaslapā publicētajā Latvijas Mākslas akadēmijas (saīsināti – LMA) Mākslas vēstures institūta (turpmāk – Institūts vai MVI) direktora vēlēšanu nolikumā, skatīt šeit.

Ja ir neskaidrības, lūdzu sazināties ar LMA Personāla daļas darbiniekiem, rakstot uz e-pastu:  vai zvanot pa tālr. 28314173.


Pamatojoties uz Eiropas Savienības un Latvijas Republikas fizisko personu datu aizsardzību normatīvajos aktos noteikto, Latvijas Mākslas akadēmija informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī konkursa norisi. Jūsu iesūtīto personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr.90000029965, juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 13, Rīga, LV-1050.