Meklēt
Izvēlne

LĪDZ 12. SEPTEMBRIM PAGARINĀTS ERASMUS+ PRAKSES KONKURSS 2021./2022. STUDIJU GADAM

Visu apakšnozaru un programmu LMA studenti aicināti pieteikties Erasmus+ praksei ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana ir studenta ziņā, ņemot vērā individuāli interesējošo un atbilstību specialitātei - pirms pieteikšanās konkursā students sazinās ar potenciālo prakses organizāciju un saņem apstiprinājumu prakses perioda īstenošanai.

Konkurss tiek izsludināts par prakses laiku no 2 līdz 12 mēnešiem, kas īstenojams laika periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim.

Doktorantūra

Papildus iespējai praktizēties ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, doktorantūras studentiem iespējams pieteikties arī asistenta praksei kādā pētniecības institūcijā.

Visiem studējošajiem mobilitāti iespējams īstenot ne tikai programmas valstīs, bet arī Lielbritānijā un Šveicē, attiecīgi rēķinoties ar valstu noteiktajiem uzturēšanās nosacījumiem.

Lai pieteiktos Erasmus+ praksē, līdz konkursā noteiktajam termiņam elektroniskā veidā uz e-pasta adresi  jāiesūta sekojoši dokumenti:

  • Erasmus+ prakses pieteikuma forma
  • CV (angļu valodā)
  • Motivācijas vēstule (angļu valodā)
  • Portfolio (līdz 5MB, var pievienot saiti uz mājaslapu, blogu, utt.)
  • Apstiprinājuma vēstule (var būt neformāla) vai e-pasts no prakses vadītāja par pieņemšanu praksē
  • Svešvalodas apliecinājums (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju izraksts no LAIS ar atzīmi svešvalodā, un tml.)

Prakses perioda realizēšana iespējama no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. septembrim.

Pieteikšanās termiņš:

  • 2021. gada 12. septembris (23:59)

Vairāk info (konkursa nolikums, stipendiju likmes, prakses vietu meklētājs): šeit

Erasmus+ prakses mobilitāti organizē LMA Ārlietu un izstāžu daļa.