Meklēt
Izvēlne

ERASMUS+ PRAKSES KONKURSS, LĪDZ 2/06

Izsludināts Erasmus+ prakses stipendiju konkurss 2019./2020.studiju gadam

Visu apakšnozaru un programmu LMA studenti var pieteikties Erasmus+ praksei ārvalstu uzņēmumā vai organizācijā, kas atrodas kādā no Erasmus+ programmas dalībvalstīm. Prakses vietas izvēle un atrašana ir studenta atbildībā, ņemot vērā individuāli interesējošo un atbilstību specialitātei - pirms pieteikšanās konkursā students sazinās ar potenciālo prakses organizāciju un saņem apstiprinājumu prakses perioda realizēšanai.

Minimālais prakses mobilitātes periods ir 2 mēneši, maksimālais - 12 mēneši viena studiju līmeņa ietvaros.

Prakses perioda realizēšana iespējama no
2019. gada 1. jūlija līdz 2020.gada 30. septembrim.

Erasmus+ absolventu prakse

Erasmus+ neseno absolventu praksē var doties viena gada laikā pēc Akadēmijas absolvēšanas. Obligāts noteikums - prakses pieteikums jāiesniedz pēdējā studiju gadā, studentam vēl esot studējošā statusā.

Lai pieteiktos Erasmus+ praksē, līdz konkursā noteiktajam termiņam elektroniskā veidā uz e-pasta adresi jāiesūta sekojoši dokumenti:

  • Erasmus+ prakses pieteikuma forma
  • CV (angļu valodā)
  • Motivācijas vēstule (angļu valodā)
  • Portfolio (līdz 5MB, var pievienot saiti uz mājaslapu, blogu, utt.)
  • Apstiprinājuma vēstule (neformāla) vai e-pasts no prakses vadītāja par pieņemšanu praksē
  • Svešvalodas apliecinājums (valodas kursu sertifikāta kopija, valodas centralizētā eksāmena sertifikāta kopija, atzīmju grāmatiņas kopija ar atzīmi svešvalodā, un tml.)

Pieteikšanās termiņš: 2019. gada 2. jūnijs (23:59)

Vairāk info (konkursa nolikums, stipendiju likmes, prakses vietu meklētājs): šeit

Erasmus+ prakses mobilitāti organizē LMA Ārlietu un izstāžu daļa.