Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS ERASMUS+ STIPENDIJU PAPILDKONKURSS LMA PERSONĀLAM

Līdz 2023. gada 23. janvārim izsludināts akadēmiskā un neakadēmiskā personāla, kā arī vieslektoru no Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem mobilitāšu stipendiju papildkonkurss. 

Piesakies ŠEIT - aktuālā informācija un noteikumi Erasmus+ personāla mobilitāšu īstenošanai!

Mobilitāšu veidi:

  • LMA akadēmiskā personāla docēšanas mobilitāte kādā no LMA Erasmus+ partneraugstskolām;
  • LMA akadēmiskā un neakadēmiskā personāla pieredzes apmaiņas mobilititāte kādā no institūcijām vai augstskolām;
  • vieslektora no uzņēmuma docēšanas mobilitāte LMA.

Laika periods mobilitāšu īstenošanai: no 2023. gada 6. februāra līdz 30. septembrim

Pieteikuma iesniegšanas termiņš: 2023. gada 23. janvāris, plkst. 10:00
Konkursa rezultāti: no 31. janvāra

  • Piesaki docēšanas, pieredzes apmaiņas vai vieslektora mobilitāti ŠEIT 
  • LMA partneraugstskolas meklējiet ŠEIT