Meklēt
Izvēlne

Izsludināts konkurss Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem par mākslas darbu eksponēšanu "Stikla kubā"

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Studentu pašpārvalde aicina LMA studentus piedalīties konkursā, piesakot savas mākslas darbu idejas eksponēšanai „Stikla kubā". Konkursā piedalīties var jebkurš Mākslas akadēmijas students vai studentu grupa. Pieteikumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz trešdienai, 25. janvārim.

Konkursa mērķis ir sniegt Mākslas akadēmijas studentiem iespēju izstādīt savu darbu pilsētvidē un prezentēt sevi Rīgas vēsturiskajā centrā, kur ik dienu garām dodas liels skaits pilsētas iedzīvotāju un ceļotāju.

„Stikla kubs" ir 1.50 x 1.50 x 1.00 m liels stikla objekts, kas tiks izvietots publiskai apskatei uz Kr. Valdemāra ielas pie Mākslas akadēmijas. „Stikla kubs" ir veidots no triecienizturīga stikla un eksponēšanas laikā diennakts tumšajā laikā būs apgaismots.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz mape ar pieteikumu un piedāvājumu:
- aizpildīta konkursa pieteikuma anketa (skat. konkursa nolikuma 2. pielikumu);
- apliecinājums (skat. konkursa nolikuma 3. pielikumu);
- mape ar apzīmējumu „Pieteikums", kurā ievietots dizaina/mākslas/vides objekta izklāsts, kas ietver iecerētā objekta krāsainas vizualizācijas un tehniskos zīmējumus (A3 formātā), objekta eksponēšanas tehniskā risinājuma un materiālu aprakstu, kā arī brīvā formā sagatavotu objekta idejas rakstisku izklāstu (ne vairāk kā viena A4 lapa).

Katrs pretendents drīkst iesniegt vairākus piedāvājumus.

Izvērtējot iesniegtos darbus, konkursa komisija izvēlēsies vairākus labākos projektus, katram no tiem kalendārā gada ietvaros paredzot aptuveni mēnesi ilgu eksponēšanas laiku.

Pieteikumi jāiesniedz Studiju daļā (LMA 1. stāvs, 9. kabinets) vai elektroniski, sūtot uz e-pastu maija.spire(abols)lma.lv">, līdz 2012. gada 25. janvāra plkst. 16:00.

Konkursa nolikums (lejupielādējams PDF fails):