Meklēt
Izvēlne

Izsludināts konkurss par logotipa izstrādi Daugavpils Marka Rotko mākslas centram

Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs izsludinājis konkursu par centra logotipa izstrādi, lai izveidotu vienotu centra vizuālo tēlu, radīto korporatīvo identitāti un veicinātu centra atpazīstamību Daugavpilī, Latvijā un pasaulē. Konkursā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona. Darbu iesniegšanas termiņš: 2012. gada 8. jūnijs.

Prasības:
- logo jābūt formā ģeometriskam, vienkāršam, lietojamam dažādos mērogos un uz dažādiem foniem;
- logo jārada asociācijas ar Marka Rotko klasiskā perioda glezniecību;
- logo jābūt tekstam „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” latviešu valodas versijai un „Daugavpils Mark Rothko Art Centre” angļu valodas versijai;
- logo izveidē var tikt izmantoti visi grafiskie un gleznieciskie līdzekļi;
- logo jābūt viegli transformējamam gan web lapas vajadzībām, gan biroja komplekta vajadzībām (veidlapa, aploksne, vizītkarte u.tml.), gan iespieddarbiem;
- logo stila grāmata jāiesniedz drukātā un brošētā A4 formātā ar ielīmētu CD ar oriģinālfailiem un jāiesūta elektroniski TIF un JPG formātos, apzīmēti ar devīzi uz e-pastu: .
- Darbam ir jāpievieno īss logo koncepts.

Būtiskas piebildes:
- Logo - taisnstūra konfigurācija, divas-trīs krāsas, daiļrades 20. gs. 50. gadi, dziļums no ārtelpas iekštelpā; ieteicams izvairīties no uzsvērti lineāri definētiem laukumiem, lai nerastos asociācijas ar citiem pazīstamiem 20. gs. māksliniekiem (piemēram, Pīteru Mondriānu), kuri darināja ģeometriskas abstraktas gleznas.
- logo tā izpildījumā jāatbilst M. Rotko radošās darbības klasiskajam periodam, ar kuru mākslinieks pasaulē vislabāk atpazīstams. Mākslinieks, ar skatītāju runājot vienkāršā valodā par sarežģīto, izmanto tikai krāsu un ģeometriju. M. Rotko izmantoja vienu noturīgu formu, viegli to variējot un realizējot divu-trīs krāsu formu taisnstūru konfigurācijas. Tās optiski klājās viena virs otras, radot gaistošu efektu, kā arī plaknes un dziļuma ilūzijas spēli. Pagājušā gadsimta 50. gados mākslinieks mērķtiecīgi izmantojis spektra izteikti siltās krāsu gammas toņus – sarkano, dzelteno un oranžo ar to dažādajām niansēm.
- logo risinājumā vēlamies redzēt ideju izmantojot krāsu gammu, kas raksturo mākslinieka daiļrades 20. gs. 50. gadus.

Viens dalībnieks var iesniegt vairākus logo, taču katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atsevišķi. Katra logotipa pieteikums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, dokumentiem pievienojot kontaktinformāciju.

Darbi jāiesniedz līdz 2012. gada 8. jūnija plkst. 16:00 Latvijas Mākslas akadēmijas rektorātā.

Konkursa darbus izvērtēs Daugavpils Rotko mākslas centra mākslinieciskā padome sadarbībā ar pieaicinātiem speciālistiem. Konkursa rezultāti tiks izziņoti Daugavpils Rotko mākslas centra mājas lapā (klikšķināt šeit) un nosūtīti uz iesniegumiem pievienotajām kontakta e-pasta adresēm līdz 2012. gada 29. jūnijam. Trīs augstāk novērtētie darbi tiks publicēti centra mājas lapā. Pirmā vieta tiks godalgota ar naudas prēmiju 300.00 Ls apmērā, iekļaujot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus. Otrās un trešās vietas ieguvēji saņems Marka Rotko mākslas albumu.

Jautājumu gadījumā visi interesenti aicināti sazināties ar Māri Čačku pa tālruni 65423226 vai e-pastu maris.cacka(abols)daugavpils.lv">.

Konkursa nolikums: