Meklēt
Izvēlne

Izsludināts konkurss uz vakantajām amata vietām Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām profesora un asociētā profesora amata vietām. Dokumentu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 7. marts.

Izsludināts konkurss uz vakantajām PROFESORA amata vietām:
• uz vienu profesora amata vietu – vizuālajā mākslā, Glezniecības apakšnozarē;
• uz vienu profesora amata vietu – vizuālajā mākslā, Zīmēšanas apakšnozarē;
• uz vienu  profesora amata vietu – vizuālajā mākslā, Tekstilmākslas apakšnozarē;
• uz vienu profesora amata vietu – vizuāli plastiskajā mākslā, Stikla mākslas apakšnozarē;
• uz vienu profesora amata vietu – vizuāli plastiskajā mākslā, Keramikas apakšnozarē;
• uz vienu profesora amata vietu – vizuāli plastiskajā mākslā, Tēlniecības apakšnozarē;
• uz vienu profesora amata vietu – mākslas zinātnē, Restaurācijas apakšnozarē;
• uz vienu profesora amata vietu – mākslas zinātnē, Mākslas zinātnes un kultūras teorijas apakšnozarē;
• uz vienu profesora amata vietu – dizainā, Funkcionālā dizaina apakšnozarē;
• uz vienu profesora amata vietu – audio vizuālo mediju mākslā, Vizuālās komunikācijas apakšnozarē.

Izsludināts konkurss uz vakantajām ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietām:
• uz divām asociētā profesora amata vietām – vizuālajā mākslā, Glezniecības apakšnozarē;
• uz vienu asociētā profesora amata vietu – dizainā, Funkcionālā dizaina apakšnozarē;
• uz vienu asociētā profesora amata vietu – vizuāli plastiskajā mākslā, Tēlniecības apakšnozarē (LMA Latgales filiālē);
• uz vienu asociētā profesora amata vietu – vizuāli plastiskajā mākslā, Keramikas apakšnozarē.

Prasības:
- atbilstošas LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3. §);
- Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem LMA.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2014. gada 17. februāra līdz 7. martam (darba dienās) no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Informācija pa tālruni 67321892. 

Latvijas Mākslas akadēmijas 2014. gada 3. februāra Senāta lēmums, protokols Nr. 4.

Informācija un formas, kas noderēs gatavojot pieteikumu: