Meklēt
Izvēlne

IZSLUDINĀTS KONKURSS UZ VAKANTĀM AKADĒMISKAJĀM AMATA VIETĀM

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTAJĀM LEKTORA AMATA VIETĀM:

 • 1 lektora amata vieta – vizuālajā mākslā, glezniecībā;
 • 1 lektora amata vieta – vizuālajā mākslā, grafikā;

LMA IZSLUDINA KONKURSU UZ VAKANTAJĀM DOCENTA AMATA VIETĀM:

 • 1 docenta amata vieta – vizuālajā mākslā, tekstilmākslā;
 • 2 docenta amata vietas – dizainā, modes mākslā;
 • 1 docenta amata vieta – dizainā, vides mākslā;
 • 2 docenta amata vietas – audio-vizuālajā mediju mākslā, Kustība. Attēls. Skaņa;
 • 1 docenta amata vietas – mākslas zinātnē, restaurācijā.

IESNIEDZAMO DOKUMENTU SARAKSTS:

 1. Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
 2. CURRICULUM  VITAE (dzīves un darba gājums);
 3. pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi, publikācijām u.c. aktivitātēm;
 4. izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
 5. pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
 6. katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
 7. pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus (kursu apraksti jāievada LMA LAIS sistēmā).

Pielikumā: vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.

PRASĪBAS:

Atbilstošas Augstskolu likumam (AL), AL 32. un 36. pantam, LMA Satversmei; Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) no 2021. gada 16. jūnija līdz 15. jūlijam, (darba dienās), no plkst. 10.00 līdz 16.00. (iepriekš vienojoties zvanot pa telefonu 28314173). Informācija pa tālruni: 6 7321892.