Meklēt
Izvēlne

Izsludināts personāla un vieslektoru stipendiju konkurss

Izsludināts personāla un vieslektoru stipendiju konkurss 2018. gada septembrim ERASMUS+ programmas ietvaros 
Pieteikumu iesūtīšanas termiņš – 2018. gada 26. augusts. Mobilitātes īstenošanas laiks no 2018. gada 1.- 30. septembrim.

Noteikumi – mobilitātes ilgums nepārsniedz 7 dienas un īstenojams kā personāla pieredzes brauciens uz kādu no Eiropas Savienības (ES) valstīs esošām organizācijām vai docēšana kādā no Latvijas Mākslas akadēmijas Erasmus+ sadarbības augstskolām ES valstīs. 

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš – 2018. gada 26. augusts. Mobilitātes īstenošanas laiks no 2018. gada 1.- 30. septembrim.

JAUNUMS, Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) struktūrvienībām ir iespēja uzaicināt VIESLEKTORU no uzņēmuma. Noteikumi līdzīgi kā LMA personāla konkursā – vieslektors dodas uz LMA nolasīt lekciju, prezentāciju, vadīt meistardarbnīcu un tml. aktivitātes (kuras ietilpst jēdzienā „docēšana”), par to saņemot stipendiju – ceļa izdevumu likmi saskaņā ar ceļa kalkulatoru un stipendiju par darba dienām, kas ir  120.00 EUR par 1 dienu. Būtisks noteikums, kurš jāņem vērā - vieslektors drīkst būt tikai no uzņēmuma! Tas nozīmē, ka personai, kura brauc uz LMA jābūt attiecīgās jomas uzņēmuma darbiniekam/cei. Šī konkursa ietvaros nedrīkstam aicināt vieslektorus no augstskolām (bet, ja, piemēram, ir situācija, ka attiecīgais vieslektors strādā gan uzņēmumā, gan kādā augstskolā – tad pārstāvošā organizācija, ar kuru tiks slēgts mobilitātes līgums, būs uzņēmums nevis augstskola).

Vieslektora uzņemšanu un lekcijas organizēšanu nodrošina struktūrvienība, kura vieslektoru pieteikusi, savukārt Erasmus+ dokumentāciju kārto LMA Ārlietu daļa.

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš – 2018. gada 26. augusts. Mobilitātes īstenošanas laiks no 2018. gada 1.- 30. septembrim.