Meklēt
Izvēlne

ERASMUS+ STIPENDIJU KONKURSS PERSONĀLAM, LĪDZ 20/09/2019

Izsludināts akadēmiskā un neakadēmiskā personāla, kā arī vieslektoru no Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem mobilitāšu stipendiju konkurss 2019./2020. studiju gadam. 


Laika periods mobilitāšu īstenošanai: 01/10/2019 - 30/09/2020
Stipendiju konkursā var pieteikt mobilitātes, kuras nav ilgākas par 5 dienām.

Mobilitāšu veidi: LMA akadēmiskā personāla docēšanas mobilitāte kādā no LMA Erasmus+ partneraugstskolām / LMA akadēmiskā un neakadēmiskā personāla pieredzes apmaiņas mobilititāte kādā no institūcijām / vieslektora no uzņēmuma docēšanas mobilitāte LMA.

Pieteikuma termiņš: 20/09/2019 plkst. 10.00
Konkursa rezultāti: no 24/09/2019  

  • LMA personāla mobilitāšu pieteikuma anketa ŠEIT
  • Anketa vieslektoru no uzņēmumiem mobilitātēm ŠEIT

Lūdzu rūpīgi izlasiet informāciju anketas sākumā!

  • LMA partneraugstskolas meklējiet ŠEIT