Meklēt
Izvēlne

Stipendiju papildkonkurss Erasmus+ personālam, pieteikšanās līdz 14/01/2019

Izsludināts akadēmiskā un neakadēmiskā personāla, kā arī vieslektoru no Erasmus+ programmas valstu uzņēmumiem mobilitāšu stipendiju konkurss 2018/2019 studiju gadam. 
Stipendiju konkursā var pieteikt mobilitātes, kuras nav ilgākas par 5 dienām un notiek laika posmā no 2019. gada 1. februāra līdz 30. septembrim.

Mobilitāšu veidi: LMA akadēmiskā personāla docēšanas mobilitāte kādā no LMA Erasmus+ partneraugstskolām / LMA akadēmiskā un neakadēmiskā personāla pieredzes apmaiņas mobilititāte kādā no institūcijām / vieslektora no uzņēmuma docēšanas mobilitāte LMA.

Pieteikuma termiņš: 14/01/2019 plkst. 10.00
Konkursa rezultāti: no 23/01/2019  

LMA personāla mobilitāšu pieteikuma anketa ŠEIT.
Pieteikuma anketa vieslektoru no uzņēmumiem mobilitātēm ŠEIT.