Meklēt
Izvēlne

Izstāde "Saules apmirdzētie II"

Izstāde „Saules apmirdzētie II” ir Latvijas Mākslinieku savienības muzeja izstāžu cikla „Saules apmirdzētie” otrā ekspozīcija, kurā vērojami 20. gs. 70.-80. gadu mākslinieku aktīvie meklējumi glezniecības un tekstilmākslas dimensiju paplašināšanā.

Cikla mērķis ir parādīt 20. gs. 60.-80. gadu augstvērtīgo darbu māksliniecisko kvalitāti un mākslas atšķirīgo stilistiku. Izstāde Latvijas Mākslinieku savienības galerijā būs skatāma līdz 2014. gada 10. aprīlim.

Galerijas lielajā zālē vērojama 20. gs. 70.-80. gadu tekstilmākslas vērienīgā izpausme: lielizmēra gobelēni, kuri pauž tā laika iespējas: gan daudzveidīgās tehnikas, gan saturs, gan stilistikas izpratne. Tekstilmākslas loma sāka nostiprināties līdz 1961. gadu, kad Valsts Mākslas akadēmijā (tagad Latvijas Mākslas akadēmija) izveidoja Jaunās Tekstiliju mākslinieciskās noformēšanas nodaļu, kuru ilgus gadus vadīja mākslinieks Rūdolfs Heimrāts (1926–1992). 20. gs. 70. gados Latvijas Mākslas akadēmiju beidz jauna paaudze, kas sevi grib pieteikt kā radošu, spēka pilnu un „bez robežām” esošu. Ekspozīcija ir veidota, lai parādītu daudzveidīgo mākslas ainu un katra mākslinieka individuālos meklējumus; gan stilistiski dažādās figurālās kompozīcijas, gan smalki tonālie salikumi, gan dekoratīvie meklējumi, gan latviskās dzīvesziņas caurstrāvotie.

Izstādes tekstilmākslas ekspozīcija ir kā „buras bez kuģa”. „Buras” – tik izteiksmīgi, vareni un vērienīgi ir darbi, kuri, pateicoties tā laika „kuģim” – varas uzstādījumiem un LPSR Mākslas fonda komisijās esošo mākslinieku izpratnei, ir saglabājušies un tagad atrodas Latvijas Mākslinieku savienības muzeja kolekcijā.

Izstādes otra daļa ir trīs telpās eksponētie 20. gs. 70.-80. gadu glezniecības darbi, kuros raugoties var tikai apbrīnot dažādo autoru savdabīgo krāsu izvēli un tonalitāti, formu stilizāciju un dabas dažādo interpretāciju. Ekspozīcijas daudzveidīgajā autoru klāstā, īpaši aizraujoši ir vērot gleznotāju dažādās tonālās izteiksmes: Induļa Zariņa sulīgo kolorītu, Ivara Heinrihsona abstrakti ekspresīvās kompozīcijas ar vienotas krāstoņu gammas niansēm, Birutas Delles paralēlo realitāti sirreālistiskā stilistikā un Valdas Mežbārdes mākslīgo realitātes stīvinājumu.

Latvijas Mākslinieku savienība aicina skatītājus ieskatīties glezniecības tonālajā, krāsu bagātībā un līdzpārdzīvot tā laika mākslas dinamiskos procesus.

Ekspozīcijas dizains: Igors Dobičins, tēlnieks, LMS prezidents un Jānis Purcens, gleznotājs.

Teksta autore:
Baiba Guste, mākslas zinātniece

Darba laiks:
Pirmdien–sestdien: 12.00–17.00
Svētdien: slēgts

Latvijas Mākslinieku savienības galerija
11. novembra krastmala 35, Rīga
www.msav.lv