Meklēt
Izvēlne

Izstāde "Humanizācija" DMDM

No 2015. gada 6. februāra līdz 29. martam Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā (Rīgā, Skārņu ielā 10/20) būs skatāma izstāde „Humanizācija” – iedvesmojoša, vērienīga Latvijā radītā dizaina snieguma daudzveidības un pieejamības manifestēšana, kas atklās dizaina potenciālu jebkurā nozarē un indivīda sadzīves situācijā. 

Projekts ir Latvijas laikmetīgā dizaina izstāžu cikla „Dizaina manifestācija” sastāvdaļa un tiek īstenots Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē Kultūras programmas ietvaros.

Ekspozīciju cikls „Dizaina manifestācija” ir atjaunotās Latvijas vēsturē unikāls notikums, kas četrās savstarpēji saistītās izstādēs – „Reputācija”, „Humanizācija”, „Informācija” un „Situācija” – līdz šim nebijušā aptvērumā un apjomā reprezentē Latvijas dizaineru veikumu pēdējos desmit gados. Katra no skatēm ir veltīta kādai dizaina šķautnei un esošās situācijas atspoguļojumam.

Izstādes „Humanizācija” mērķis ir izcelt Latvijā izstrādāto dizainu kā starpdisciplināru izpausmju rezultātu, vienlaicīgi laužot iesīkstējušos priekšstatus par dizainu kā elitāru parādību un iezīmējot tā klātbūtni dažādās dzīves jomās, kā arī uzsvērt iespējas un priekšrocības, kuras apzinoties un izmantojot, var vairot gan katra personīgo, gan arī uzņēmumu un sabiedrības labbūtību un Latvijas ekonomisko izaugsmi.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā eksponēti vairāk nekā 130 Latvijas dizaina paraugu un pakalpojumu, demonstrējot plašo pielietojamību un rosinot viedokļu apmaiņu par šī potenciāla mērķtiecīgāku apgūšanu. Izstādes pamatideja ir veidot dažādas ainas no cilvēka dzīves, kuras galvenais varonis izdzīvo mājās, darbā vai veicot ikdienas rituālus − ēdot, mazgājoties, ģērbjoties, strādājot, pārvietojoties un spēlējoties. Šie objekti tiek izkārtoti sešās grupās – „Darbs”, „Mājoklis”, „Maltīte”, „Tīrība”, „Kustība”, „Bērnība”.

Estetizēta sadzīves žanra vide un saturs uzburti izmantojot Latvijas dizaina produktus, instrumentus un pakalpojumus. Piemēram, izstādes galvenais varonis no rīta uzvelk Latvijas modes dizaina apģērbu (Natālija Jansone, Reinis Ratnieks u.c.), dodas uz darbu ar „Ērenpreiss” velosipēdu, bet ofisā, sēžot Alda Circeņa krēslā „Bloom”, veic pierakstus „ISSP” plānotājā 2015. gadam, meklē fona mūziku „Pieci.lv” mobilajā aplikācijā un remdē slāpes, dzerot ūdeni no „Munio Casa” glāzes. Tā ir tikai viena no neskaitāmajām etīdēm, kas var tikt izspēlētas no izstādes objektiem. Ar tām vienkārši un interaktīvi tiek parādīta Latvijas dizaina objektu klātesamība mūsu ikdienas dzīvē, aktualizējot to praktisko pievienoto vērtību.

Ekspozīciju papildina sadaļa „Materiāli”, kurā atainota Latvijas zinātnieku, izgudrotāju un dizaineru jaunrade, kas var kļūt par pamatu inovatīviem produktiem, dizaina un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Šī izstādes daļa parāda, kā zinātnes un jaunveides kompetences nodrošina dažādas nozares un veicina to mijiedarbību.

Ar ekspozīciju „Humanizācija” tās autori vēlas pacelt jautājumu un diskusiju par indivīda, uzņēmēja, pašvaldības un valsts tiesībām uz dizainu privātā vai publiskā telpā, sadzīves vai formālā vidē, kā arī par tiesībām uz kvalitāti vārda visplašākajā nozīmē, jo katram ir tiesības dzīvot labākā un sakārtotākā pasaulē neatkarīgi no vietas, laika, vecuma, dzimuma un citiem nošķīrumiem. Lai sabiedrībā veicinātu dziļāku izpratni par dizaina pielietošanas labumiem, paralēli izstādei tiks rīkotas dizaina darbnīcas un apspriedes dažādām auditorijām, kā arī dizaina pastaigas projekta kuratoru un partneru vadībā, kas aicinās tuvāk ieskatīties dizaina tapšanas procesā.

Tāpat izstādes „Humanizācija” laikā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā un visās cikla „Dizaina manifestācija” norises vietās kopā ar apmeklētājiem taps dizaina manifests, lai fiksētu šī brīža situāciju Latvijā radīto produktu un pakalpojumu tirgū un mēģinātu noformulēt tālāku nozares attīstības perspektīvu mūsu valstī.

Dizaina izstāde „Humanizācija” ir Latvijas laikmetīgā dizaina četru ekspozīciju cikla „Dizaina manifestācija” sastāvdaļa, kuras veido vienotu kopumu. Izstāde „Reputācija” notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā no 2015. gada 8. janvāra līdz 5. jūlijam, piedāvājot iepazīties ar Latvijas dizaina starptautiska mēroga panākumiem. Izstāde „Informācija” Latvijas Mākslas akadēmijas 1. stāva izstāžu zālē no 2015. gada 5. līdz 29. martam atklās Latvijas grafikas un pakalpojumu dizaina dažādos aspektus. Savukārt „Situācija. Latvijas dizaina situācija un sasniegumi” būs aplūkojama Latgales vēstniecībā GORS no 2015. gada 1. līdz 31. oktobrim.

Dizaina ekspozīciju cikla „Dizaina manifestācija” īstenotāji ir starpdisciplināra komanda, kura Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izsludinātā konkursa ietvaros kopā ar dizaina biroju „H2E” ieguva tiesības izstrādāt un realizēt izstāžu ekspozīciju projektus. Ekspozīciju cikla finansētājs ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Autoru grupa: dizaina biroja „H2E” radītāji, vadošie dizaineri un Latvijas Mākslas akadēmijas mācībspēki Holgers Elers un Ingūna Elere, dizaina domāšanas trenere un Latvijas Mākslas akadēmijas docētāja Barbara Ābele, uzņēmēja, Latvijas Modes palātas vadītāja un Banku augstskolas docētāja Dita Danosa.


Interneta resursi:
www.lnmm.lv
www.dizainamanifestacija.lv
http://www.es2015.lv/lv

Norises vieta:
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs / Lielā zāle
Skārņu iela 10/20, Rīga

Attēlā: Vingrotava. „RIJADA”. 2013. Publicitātes foto