Meklēt
Izvēlne

Izstrādā pilsētas robežzīmes skiču projektu un iegūsti balvā EUR 500

Līvānu novada dome aicina māksliniekus no visas Latvijas piedāvāt savas idejas skiču konkursam oriģināla lielformāta vides objekta – mūsdienīgas pilsētas robežzīmes „Līvāni” – izveidei, ko plānots izvietot trīs vietās, iebraucot pilsētā no dažādām pusēm. 

Lai ieinteresētu māksliniekus, dizainerus, arhitektus, kā arī šajā jomā studējošos, Līvānu novada dome labākās skices autoram sola balvu EUR 500 apmērā (pēc nodokļu nomaksas), kā arī tiesības turpināt darbu pie objekta, izstrādājot tehnisko projektu, par to slēdzot atsevišķu līgumu.

Līvāni ir pilsēta, kuru visā garumā šķērso valsts nozīmes automaģistrāle A6, pa kuru ik dienas pārvietojas tūkstošiem autobraucēju, tādējādi robežzīme ir nozīmīgs vides objekts, kas nenoliedzami piesaista cilvēku uzmanību.

Robežzīmei ar uzrakstu „Līvāni” jābūt vismaz 4 metrus augstai, diennakts tumšajā laikā izgaismotai. Būtiski, lai objekts atspoguļotu Līvānus kā pilsētu ar senām stikla ražošanas tradīcijām, vienlaikus akcentējot pilsētas moto: „Līvāni – atslēga Latgales vārtos!”

Mākslinieki no visas Latvijas savus skiču projektus aicināti iesniegt divus mēnešus – līdz 2014. gada 30. maijam Līvānu novada domē, Rīgas ielā 77, Līvānos, LV-5316 ar norādi „Pilsētas robežzīmes „Līvāni” ideju skiču konkursam”.

Ar konkursa nolikumu un prasībām var iepazīties šajā ierakstā (skat. lejupielādējamo failu teksta beigās), internetā www.livani.lv vai Līvānu novada domes Būvniecības un infrastruktūras daļā (tālruņi 29410391, 65307270; e-pasts: intis.svirskis(abols)livani.lv">).