Meklēt
Izvēlne

Izveidots buklets „Kurkasir”, lai palīdzētu orientēties akadēmijas telpās

Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) studentes Vika Šulca, Līvija Daudze un Ieva Gaine izveidojušas bukletu „Kurkasir”, lai palīdzētu jaunajiem studentiem orientēties akadēmijas vidē. LMA izsaka pateicību studentēm, kuru veikums PDF versijā pieejams ikvienam interesentam!

Buklets „Kurkasir” izveidots latviešu un angļu valodās. Studiju gada sākumā tas izsniegts LMA pirmkursniekiem un programmas „Erasmus+” studentiem. „Kurkasir” tapis maģistrantūras kursa „Projektu vadība” ietvaros. Kursa docētāja Aija Freimane stāsta, ka projekta izveidi noteikusi studējošo personīgā pieredze: jaunajiem studentiem akadēmijā atrast lekciju telpas un darbnīcas nav nemaz tik viegli. Tāpēc Vika, Līvija un Ieva nolēmušas palīdzēt citiem jaunajiem studentiem atrisināt šo problēmu.

„Kurkasir” sniedz priekšstatu par telpu atrašanos LMA ēkā un tajā atrodama arī nodaļu un katedru vadītāju kontaktinformācija.

Projektu vadības kursā ik gadu tiek izvirzīts studentu projektu izstrādes mērķis – uzlabot LMA studiju vidi, ievērojot ierobežoto resursu pieejamību. Kursa docētājas Aijas Freimanes mērķis ir parādīt, ka studenti paši var atrisināt daudzas LMA problēmas – , piemēram, līdz šim, veiksmīgi realizējot studentu ieceres, - veikta ziņojumu dēļa un velonovietnes uzlabošana, izveidota pirmās nepieciešamības aptieciņa, kā arī divus gadus tika rīkoti „Pagalma svētki”.

Buklets lejupielādējams (PDF dokuments):