Meklēt
Izvēlne

Jāņa Kalniņa un Hermīnes – Mildas Kalniņas piemiņas stipendija (precizēts nolikums!)

Latvijas Mākslas akadēmijā izsludināta pieteikšanās Jāņa Kalniņa un Hermīnes – Mildas Kalniņas piemiņas stipendijai. Uz stipendiju var pretendēt Glezniecības apakšnozares bakalaura studiju programmas 2. un 3. kursa studenti un maģistrantūras studiju programmas 1. kursa studenti.  Pieteikšanās – līdz 2015. gada 27. janvārim.

Jāņa Kalniņa un Hermīnes – Mildas Kalniņas piemiņas stipendiju Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības apakšnodaļas studentiem piedāvā gleznotāja Valda Zobens sadarbībā ar Vītolu fondu.

Stipendijas konkurss paredzēts tikai LMA Vizuālās mākslas nodaļas Glezniecības apakšnodaļas Bakalaura 2. un 3. kursa un Maģistratūras 1.kursa studentiem.

Stipendija paredzēta IZCILAM studentam 10 mēnešiem (2015.gada februāris, marts, aprīlis, maijs, jūnijs, septembris, oktobris, novembris, decembris, 2016.gada janvāris), kopumā 1850,- EUR.

Ik mēnesi stipendiju izmaksās Vītolu fonds, pēc atbilstoša līguma noslēgšanas.

Konkursa pieteikšanās kārtība:
- Pieteikties var studenti: kuru vidējā atzīme nav zemāka kā 7 (septiņi).
- Studenti, kuri aktīvi piedalās LMA radošajās aktivitātēs, konkursos un semināros.
- Studenti, kuri ārpus LMA piedalās radošajās aktivitātēs.
- Studenti, kuri paralēli mācībām nestrādā pilnu darba dienu algotu darbu.
- iesniedzamie dokumenti:
             - CV ar atsevišķi izceltām sadaļām:
                      LMA radošās aktivitātes, konkursi un semināri;
                      Radošās aktivitātes ārpus LMA.
            - Personas apliecinājums, ka nestrādā pilnu darba dienu;
            - Izziņa no LMA Studiju daļas par vidējo atzīmi 2014./2015. mācību gada 1.semestris.
            - Stipendijas pretendenta motivācijas vēstule, pamatojot savu izcilību;
            - Pretendenta portfolio vai vismaz 8 (astoņu) darbu attēli.

Dokumenti jāiesniedz līdz 2015. gada 27. janvārim plkst. 17:00 Projektu daļā LMA 1. telpā (1. stāvs).

Konkursa komisija:
Rektors profesors Aleksejs Naumovs;
Prorektors profesors Kristaps Zariņš;
Prorektors asociētais profesors Andris Teikmanis;
Glezniecības katedras vadītājs asociētais profesors Andris Vītoliņš;
Vītola fonda valdes priekšsēdētāja Vita Diķe.
Projekta atbildīgā sekretāre Māra Ādiņa.

Stipendiāts stipendijas saņemšanas laikā (2015. gada februāris – 2016. gada februāris) paralēli nevar saņemt nevienu citu stipendiju. Īpašus gadījumus izskata konkursa komisija.

Stipendijas izmaksas var pārtraukt, ja:
- Stipendijas saņēmēja vidējā atzīme semestrī ir zemāka nekā 7 (septiņi);
- Stipendijas saņēmējs pārtrauc studijas (tai skaitā - dodas akadēmiskajā atvaļinājumā);
- Stipendijas saņēmējs veic pārkāpumus, par ko atsevišķi lemj konkursa komisija.