Meklēt
Izvēlne

K. Ābeles promocijas darba aizstāvēšana

2011. gada 24. februārī pl.14.00 24. telpā Kristiāna Ābele aizstāvēja promocijas darbu „Johans Valters"
Oficiālie oponenti: Ph.D. K.O.Laršons (Ķīles Universitāte), Dr.art. D.Lamberga (LNMM), Dr.art.S.Grosa (LMA)

Promocijas darba kopsavilkums: http://www.lma.lv/index.php?parent=1453