Meklēt
Izvēlne

DOKTORANTŪRAS ZINĀTNISKIE LASĪJUMI

ZOOM

2021. gada 17. decembrī Latvijas Mākslas akadēmija aicina interesentus pievienoties zinātniskajiem lasījumiem, kuros uzstāsies LMA 1. kursa doktoranti. Visi šī semināra dalībnieki apmeklē docenta Jāņa Ozoliņa un Kārļa Vērdiņa veidoto lekciju kursu "Praktikums zinātniskā teksta rakstīšanā" un dalība zinātniskajos lasījumos ir viens no kursa nosacījumiem. Nākamā semestra laikā studenti šos referātus pārstrādās savās pirmajās publikācijās. Īpaši aicināti lasījumiem pievienoties ir promocijas darbu vadītāji, lai novērtētu savu studentu sniegumu, kas, iespējams, būs pirmais pētnieciskā darba ziņojums kopš studiju uzsākšanas šoruden.

17. decembris, plkst. 16.30 – 18.55

Semināra Zoom saite: ŠEIT
parole: praktikums

Plašāka informācija ŠEIT