Meklēt
Izvēlne

Kim? Open Call PILOT 2021

Kim? Laikmetīgās mākslas centrs izsludina Kim? Open Call PILOT 2021 konkursu, kura pamatā ir sadarbība ar Latvijas Mākslas akadēmiju (LMA) nolūkā sniegt kuratoriālu ekspertīzi un organizēt viena, šobrīd LMA maģistru programmā studējoša mākslinieka/ces vai autoru kolektīva izstādi, publisko un performatīvo programmu vai ar izdevējdarbību saistītu projektu LMA eksperimentālajā telpā “Pilot”.

Kim? Open Call PILOT 2021 mērķis ir veicināt Latvijas laikmetīgās mākslas un ar to saistīto procesu attīstību un  pamanāmību jau mākslas izglītības sistēmas ietvaros, sniedzot fokusētu uzmanību un iniciējot dialogu starp autoru /autoru kolektīvu un kuratoru/mākslas institūciju. Kim? Open Call PILOT 2021 rezultātā un līdz 6 mēnešu garā periodā tiek noprecizēta un attīstīta neatkarīga mākslinieciskā pozīcija un radošā ideja (t.sk. tās aktualitāte, jautājumi, references), kā arī tiek atrasts piemērotākais veids un mākslinieciskie izpausmes līdzekļi idejas īstenošanai. Papildus tiek sniegtas konsultācijas mākslinieka/ces portfolio sagatavošanā, autora/es radošo darbību aprakstošā teksta un kritiskā leksikona veidošanā, studiju vizīšu norises gaitas izspēlēšana, ieteikumi mākslas prakses dokumentēšanā un publiskošanā, ieteikumi un praktiskas konsultācijas projektu rakstīšanā, kā arī labās prakses ieteikumi nākotnes sadarbībām ar kuratoriem, kritiķiem, kolekcionāriem lokālā un starptautiskā mērogā.

Kim? Open Call PILOT 2021 izstādes norise: 2021. gada novembris-decembris (datumi tiks precizēti).

Izstādes kuratore un Kim? Open Call PILOT 2021 mentore: Zane Onckule (Kim? Laikmetīgās mākslas centrs).

Kim? Open Call 2020 žūrija: Kim? izpilddirektore Elīna Drāke, māksliniece Maija Kurševa, kuratore Zane Onckule, LMA prorektore studiju darbā Antra Priede, māksliniece un “Pilot” vadītāja Sabīne Vernere, 

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš:

2021.g. 28.marts uz e-pastu: norādot tēmu Kim? Open Call PILOT 2021.

Pieteikumā jāiekļauj:

  • idejas-radošā pētījuma koncepta apraksts latviešu valodā (koncepcijas izklāsts (līdz 1 A4), dalībnieki, programma un skices/vizuālas references);
  • radošās prakses portfolio (t.sk. CV un īss bio)
  • budžeta piezīmes/komentāri

Kim? Open Call PILOT 2021 nodrošina:

  • Kim? kuratoriālo ekspertīzi, iesaisti un atbalstu projekta izstrādes un tā norises laikā;
  • idejas īstenošanai nepieciešamā finansējuma piesaisti;
  • labiekārtotu izstādes telpu (100 kv.m.);
  • zinoša LMA tehniskā personāla atbalstu un darbaspēku notikuma realizēšanā;
  • efektīvu Kim? un LMA preses un komunikācijas stratēģiju lokālā un starptautiskā mērogā.

Informācija par organizatoriem:

Kim? Laikmetīgās mākslas centrs ir viena no vadošajām un pazīstamākajām laikmetīgās mākslas institūcijām Latvijā. 2009. gadā dibinātais mākslas centrs ar plašu izstāžu programmu, starptautiskām sadarbībām, diskusijām, publikācijām, lekcijām un performancēm ir aktīvi piedalījies mākslas diskursa veidošanā gan Latvijā, gan globālā mērogā.

LMA eksperimentālā izstāžu telpa “Pilot” tika atklāta 2020.gadā, Latvijas Mākslas akadēmijai svinot 101. jubileju. “Pilot” mērķis ir pievērsties regulāram un sistemātiskam jauno mākslinieku radošo prakšu atbalstam un aktīvi sekot līdzi mākslinieku attīstībai, karjeras izaugsmei, kā arī veicināt starptautisko sadarbību un atpazīstamību.

Zane Onckule (dz. 1982) ir kuratore un Kim? Laikmetīgās mākslas centra programmas direktore.

Viņa ir bijusi 13. Baltijas triennāles (2018) līdzkomisāre un Latvijas paviljona līdzkomisāre 55. Venēcijas biennālē (2013). Studējusi mākslas vēsturi Latvijas Mākslas akadēmijā, komunikācijas zinātni Latvijas Universitātē un fotogrāfiju Cīrihes Mākslas universitātē. Ieguvusi bakalaura grādu Banku augstskolā Latvijā un maģistra grādu Kuratoriālo studiju centrā Bārda koledžā, Ņujorkā. Viņa ir uzstājusies ar lekcijām un prezentācijām institūcijās Eiropā, ASV un Krievijā. Viņas raksti un recenzijas ir publicēti Artforum, Art Monthly, MoMA Post, Arterritory.com u.c.