Meklēt
Izvēlne

Konference par jezuītu kultūrvēsturisko mantojumu Latvijā

2014. gada 7. novembrī, Latvijas Universitātes (LU) Bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4 notiks zinātniskā konference „Jezuītu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā”, kas veltīta jezuītu ordeņa darbības atjaunošanas 200. gadadienai. 8. novembrī LU Mazajā aulā, Raiņa bulv. 19, referātu lasīs Latvijas Mākslas akadēmijas asoc. prof. Kristīne Ogle.

Konferences darbs sāksies plkst. 10.00, kad klātesošos uzrunās LU Filozofijas un socioloģijas institūta (FSI) direktore prof. Maija Kūle, FSI vadošā pētniece Dr.phil. Solveiga Krūmiņa–Koņkova, kā arī Lietuvas – Latvijas jezuītu provinces provinciālis Gintars Vitkus, SJ. Konferences darbs turpināsies līdz plkst. 17.00.

Plkst. 18.00 notiks Franciska apustuliskā pamudinājuma  “Evangelii Gaudium” (Evaņģēlija prieks) latviešu izdevuma atvēršanas svētki. Tajos ar uzrunām uzstāsies Latvijas Romas Katoļu Baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, LU Bibliotēkas direktore Dr. paed. Iveta Gudakovska, grāmatas tulkotājs asoc. prof. Ēvalds Ikaunieks u.c.

8. novembrī LU Mazajā aulā, Raiņa bulv. 19., Latvijas Mākslas akadēmijas asoc. prof. Kristīne Ogle lasīs referātu „Jezuītu ordeņa ieguldījums Latvijas arhitektūras un mākslas mantojumā”.

Konferences programma lejupielādējama (PDF fails):