Meklēt
Izvēlne

Konference “Veltījums Egona Cēsnieka 100 gadu jubilejai”

2015. gada 16. septembrī Mencendorfa namā notiks konference, kas veltīta Egona Cēsnieka 100 gadu jubilejai. Konferences sākums – plkst. 10.00.

Programma

9:30 – Reģistrācija, kafija.
10:00 - Ilona Audere (Mencendorfa nams). Ievadvārdi.
10:05Nora Cēsniece (LMS, E.Cēsnieka meita). Akvarelista Egona Cēsnieka monumentālās vitrāžas.
10:25Gundega Strauta (LMS). “Biķeru vitrāžas” – vēsture un tradīciju turpinājums.
10:45 Inita Ēmane (LMA). Vēsturisko vitrāžu rekonstrukcija un restaurācija.
11:05 Jānis Spalviņš (LMS). Laikmetīgais Latvijas akvarelis. Tā turpinājums Eiropā.

11:25 12:00 Izstāžu “Egonam Cēsniekam – 100” apmeklējums. Kafijas pauze.

12:00Vineta Groza (LMA). Stikla glezniecība Latvijas dekoratīvajā mākslā 20.gs. 2.pusē, attīstības tendences mūsdienās.
12:20Inguna Audere (LMA). Vizuāli plastiskās izteiksmes attīstība stikla mākslā Latvijas, Eiropas valstu un ASV pieredze. 20. gadsimta otrā puse – 21. gadsimta sākums.
12:40Ilona Audere (Mencendorfa nams). Vitrāžas mākslas liecību izpēte, saglabāšana un popularizēšana muzejā.

13:00 Pusdienu pārtraukums.

14:00 Ilze Dūdiņa (LMA). Arnolda Vilberga daiļrade. Interpretācijas.
14:20Pēters Stanickis (Peter Stanicky, Tomasa Batas universitāte, Čehija). Figure and place in my work (referāts angļu valodā, bez tulkojuma).
14:40 Kristina Ligačova, Marta Matejkova (Bratislavas Mākslas akadēmija, Slovākija). An education programme of the department of Glass Art at Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (referāts angļu valodā, bez tulkojuma).
15:00 – Noslēguma diskusijas.


Kontaktinformācija:
+371 28376417 – Ilona Audere
info(abols)mencendorfanams.com">


Attēlā: Mencendorfa nams. Foto: Andžs Auders