Meklēt
Izvēlne

Konkurss

ARTIST STUDIO
Jelgava, pilsētbūvniecības piemineklis tūrismam
AICINĀJUMS IESNIEGT DARBA IDEJAS

PIETEIKUMA VADLĪNIJAS
(Lūdzam iepazīstieties ar vadlīnijām un pieteikuma procedūru zemāk)

Latvijas lauksaimniecības universitāte un Latvijas Mākslas akadēmija aicina Latvijas Mākslas akadēmijas studentus iesniegt idejas ARTIST STUDIO vides objekta darbam Jelgavas kultūrvēsturiskajā ainavā. Scenārijs, kurā studija darbojas ir nevis galvaspilsēta, bet alternatīva publiskās mākslas aktivitāšu vieta, kas atrodas Jelgavā. Studija galvenokārt ir balstīta uz jauno mākslinieku ideju realizēšanas iespēju kultūrvēsturiskā ainavā.

ARTIST STUDIO tiek rīkots, Eiropas Komisijas „Kultūra" programmas atbalstītā „TRANS-FORMĀCIJAS" projekta ietvaros (plašāka informācija par projektu pieejama mājas lapā: http://www.transformactions.eu/). Projekta pamatideja ir mākslas objektu pielietošanas aktivizācija Eiropā maz zināmās kultūrvēsturiskās teritorijās. Jelgavas scenārijā paredzēts apvienot mākslas, dabas un kultūrvēsturisko mantojumu.

Koncepcija

ARTIST STUDIO darbojas uz eksperimentālas darba bāzes, kur tiek meklēta saikne starp ainavu, mākslinieku un vides lietotāju.

Ideju priekšlikums vides objektam tiek sagaidīts sekojošajās Jelgavas kultūrvēsturiski ainaviskajās telpās:
1. Pilsētas aizsargvaļņa sistēmas ieejas vārtu iezīmēšana, tirgus laukuma vieta, upes izcelšana ar mākslas objektiem;
2. Trīssavienības baznīcas torņa teritorija;
3. Vēsturiskā Baroka stila pils sasaiste ar ūdeni, vecpilsētas kultūrvēsturiskajām ielām, ūdens ceļu (Lielupi), dabas lieguma pļavām un ganībām.

Darbi var tikt piedāvāti iepriekšminētajās vietās vai citā Jelgavas pilsētvides teritorijā, idejiski saistībā ar tām. Darbiem jābūt transformējamam atkarībā no vajadzības, jo tā konkrēts novietojums saskaņojamas ar Jelgavas domi.

Žūrija sastāvēs no LMA, LLU un Jelgavas pilsētas domes pārstāvjiem.

Vadlīnijas
Konkursa kārtībā žūrija izvēlēsies vienu vai vairākus priekšlikumu, kam piešķirs finansējumu darba realizācijai (saskaņā ar iesniegto darba tāmi). Projekts nodrošina izvēlētā darba publicitāti.
Darba tāme (iekļaujot materiālos, transporta, uzstādīšanas, demontāžas un citas tamlīdzīgas izmaksas) projekta realizācijai maksimums 2500 LVL.
Paredzētas prēmijas pirmās, otrās un trešās vietas ieguvējiem līdz 500 LVL, ar tiesībām to apjomu mainīt pēc žūrijas uzskatiem.
Radītajiem mākslas darbiem jābūt izturīgiem pret mainīgiem laika apstākļiem un pilsētas vidi, lai tie varētu izturēt atrašanos publiskā telpā četras nedēļas.
Atbilstība
1. Darbus var iesniegt jebkurš LMA students individuāli vai grupā līdz 3 cilvēki.
2. Iesniegt var tikai jaunus darbus, kas radīti īpaši Jelgavas pilsētvidei.
Materiāli, kas jāiesniedz
Pieteikumi jāiesniedz pa e-pastu vai individuāli LMA tēlniecības katedrā. Visiem atsevišķajiem dokumentiem/ failiem jābūt marķētiem ar autora vārdu un darba nosaukumu. Pieteikumiem, kas iesniegti individuāli, jāpievieno visi materiāli ierakstīti CD ar mākslinieka vārdu. Pieteikumam jāpievieno:
1. Piedāvātā projekta vizualizācija izvēlētajā vietā (-s). Attēls (-i) nedrīkst pārsniegt 1500 x 1500 pikseļus, 300 dpi un 2 MB. Attēlus iesniegt TIKAI JPEG formātā.
2. Projekta makets autoru izvēlētā mēroga. Mērogam jābūt norādītam uz maketa.
3. Projekta apraksts, ieskaitot koncepciju, materiālus un tehniku, dimensijas un darba tāmi (iekļaujot materiālos, transporta, uzstādīšanas, demontāžas un citas tamlīdzīgas izmaksas).
4. Īsa pieteikuma vēstule ar autora vārdu, adresi, telefona numuru un e-pasta adresi.
Termiņš
Lūgums pieteikties pie prof. Aigara Bikšes līdz 2010.gada 29. februārim, lai vienotos par kopīgu izbraucienu uz Jelgavu, vietu apskatīšanai dabā.
Darba pieteikumus var iesniegt līdz 2010. gada 14.maijam.
Konkursa rezultāti tiks paziņoti 2010. gada 28.maijā.
Darba uzstādīšana 2010.gadā 5. - 18. jūlijam ar iespēju dzīvot Jelgavā un sadarboties ar citiem studentiem no LLU un Porto universitātes.
Citi apsvērumi
Lūdzam neiesniegt oriģinālos mākslas darbus un oriģinālos attēlus, jo iesniegtie materiāli netiks atdoti atpakaļ.
Pieteikumi jāiesniedz:
LMA Vizuāli plastiskas mākslas nodaļā
Profesoram Aigaram Bikšem

vai pa e-pastu:
vai