Meklēt
Izvēlne

Konkurss dalībai izstādē "Jā/NeATKARĪBA"

Jau trešo gadu, sveicot Latviju dzimšanas dienā un sniedzot laikmetīgu, māksliniecisku un sociāli aktīvu skatījumu uz Latvijas neatkarību, Jūrmalas kultūras centrs un Mākslinieku nams aicina māksliniekus piedalīties gadskārtējā izstādē un iesniegt izvirzītai tēmai atbilstošus mākslas darbus. 

Konkursa labāko mākslinieku apbalvošanai paredzēts balvu fonds:
1. prēmija – EUR 700,
2. prēmija – EUR 500,
3. prēmija – EUR 300,
skatītāju balva – EUR 300.


Konkursa virsrakstā iekodētais pretstatu princips dod māksliniekiem papildu iespēju radošām izpausmēm, piemēram, domājot par atkarību no neatkarības jeb neatkarības atkarību. Varbūt Latvija un Latvijā dzīvojošie cilvēki ir pieraduši pie savas neatkarības un pat kļuvuši atkarīgi no neatkarības? Bet vai neatkarības esamība Latvijā ir kā saistīta ar valsts un cilvēka brīvību?

Mākslas darbi tiks izstādīti izstādēs „Jā/NeATKARĪBA” Jūrmalas Mākslinieku namā, Jūrmalas domes vestibilā un Kauguru kultūras namā no 2014. gada 10. novembra līdz 6. decembrim. Izstādes atklāšana notiks Mākslinieku namā, muižas iela 6, 11. novembrī plkst. 11.00.

Konkursa mērķi:
- rosināt māksliniekus radīt jaunus, saturīgus, sociāli kritiskus mākslas darbus par Latvijas neatkarības un Latvijas dzimšanas dienas tēmu;
- veicināt un materiāli atbalstīt mākslinieku radošo darbību;
- popularizēt Jūrmalas pilsētu, Jūrmalas Mākslinieku namu kā aktīvu Latvijas mēroga kultūras un mākslas centru.

Konkursā var piedalīties visās vizuālās mākslas jomās strādājošie Jūrmalas un Latvijas mākslinieki, vēlams profesionāļi, bez vecuma ierobežojuma.

Māksliniekiem gatavie darbi jāiesniedz līdz 2014. gada 30. oktobrim plkst. 19.00 nogādājot tos Mākslinieku namā (adrese: Muižas iela 6, Bulduri, Jūrmala, LV-2010) .

Darbus vērtēs un ekspozīcijai atlasīs speciāla žūrija, kā rezultātā atbilstošākie darbi tiks nominēti kā 1., 2. un 3. vietas ieguvēji. Visas konkursa izstādēs izstādītie darbi pretendēs arī uz skatītāju balvu. Paredzamais iesniegto mākslas darbu izvērtēšanas laika periods: no 1. - 7. novembrim. Konkursa rezultātu paziņošana, laureātu apbalvošana notiks izstādes atklāšanā 11. novembrī, plkst. 18.00. Skatītāju balvas uzvarētājs tiks izziņots līdz 2014. gada 20. decembrim.

Konkursa nosacījumi:
- iesniegtie mākslas darbi var pārstāvēt visus vizuālās mākslas žanrus;
- iesniedzamo darbu skaits neierobežots.


Vērtēšanas kritēriji:
- mākslas darbā dotais laikmetīgais, radošais un inovatīvais skatījums uz Latvijas neatkarības tēmu un Latvijas dzimšanas dienu;
- darba vizuāli mākslinieciskās kvalitātes.

Žūrijai ir tiesības 1., 2. vai 3. prēmiju arī nepiešķirt, bet piešķirt vairākas veicināšanas prēmijas dotā balvu fonda ietvaros, bet ne lielākas par EUR 300 par vienu mākslas darbu. Žūrijai ir tiesības piešķirt arī sevis noteiktu speciālu Žūrijas balvu bez naudas prēmijas. Minētajās summās ietilpst Iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas prēmijas izmaksas brīdī tiek ieturēts saskaņā ar Latvijas Republikas likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.


Kontakti:
Projekta vadītāja – Agnese Bule
tālr. 67752472; mob. 29115996,
E-pasts: maksliniekunams(abols)jkc.lv">
Informācija: www.jurmala.lv