Meklēt
Izvēlne

Konkurss ESF mērķstipendiju piešķiršanai LMA maģistrantiem

No 2011. gada 1. līdz 29. jūlijam (ieskaitot) LMA maģistranti varēs pieteikties Eiropas Sociālā fonda mērķstipendijām maģistrantiem projekta Nr. 2009/0150/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/009 „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmas īstenošanai" ietvaros.

2011./2012. akadēmiskā mācību gada konkursa kārtā būs pieejamas:
• 13 stipendijas 1. un 2. kursa maģistrantiem (ikmēneša stipendija 300,- LVL apmērā);

Pretendenta pieteikuma sagatavošana:
Lai pieteiktos stipendijas konkursam, pretendentam jāiepazīstas ar "EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA MĒRĶSTIPENDIJAS PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMU" (turpmāk - Nolikums). Dokumentācija, kas ir saistīta ar mērķstipendiju piešķiršanas kārtību, atrodama www.lma.lv > http://www.lma.lv/index.php?parent=754
Pretendentam atbilstoši Nolikumam stipendijas pieteikumā jāietver:
• Iesniegums (1. pielikums);
• Dzīves un darba gājums (CV) (2. pielikums);
• Motivācijas vēstule;
• Pārskatu par bakalaura studijās veikto (1. gada studējošajiem) (3. pielikums) vai pārskats par maģistra studijās paveikto (2. gada studējošajiem) (4. pielikums).
• Atzīmju izraksts 

Pretendentam atbilstoši nolikumam jāsagatavo attiecīgās veidlapas, 2 eksemplāros. Lapām jābūt numurētām, cauršūtām ievietotām vienā aizlīmētā aploksnē ar norādi -
„ESF Projekta nr. 2009/0150/1DP/1.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/009 „Atbalsts Latvijas Mākslas akadēmijas maģistra studiju programmas īstenošanai" mērķstipendiju piešķiršanas konkursam 2011./2012.".
Pieteikums jāiesniedz LMA Projektu daļā, 1.kab. Laurai Ozolai
Projektu daļas apmeklētāju pieņemšanas laiki pieteikumu iesniegšanai:
• Otrdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Trešdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
• Ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00
Adrese:
Latvijas Mākslas akadēmija,
LMA Projektu daļa 1.kabinets,
Kalpaka bulvāris 13,
Rīga, LV-1867

Neskaidrību gadījumā lūdzam vērsties pie projekta vadītājas Lauras Ozolas:
Mob: 29995067, e-pasts: LMA 1. kabinets.