Meklēt
Izvēlne

Konkurss „Metu izstrāde ārtelpas funkcionālo dizaina objektu un informācijas zīmju sistēmas izveidei „Likteņdārzā” Koknesē”

2010. gada 4. martā „Likteņdārza" projekta īstenotājs - „Kokneses fonds" - izsludina atklātu ziedojumu konkursu „Metu izstrāde ārtelpas funkcionālo dizaina objektu un informācijas zīmju sistēmas izveidei „Likteņdārzā" Koknesē". Konkurss tiek rīkots, lai iegūtu labāko metu parka furnitūras - soliņu, atkritumu tvertņu - un informācijas sistēmu izveidei.

Konkursa mērķis ir radīt funkcionālā dizaina objektus un informācijas sistēmas publiskās ārtelpas labiekārtošanai, kas iekļaujas apkārtējās vides un paredzamā parka izveides kontekstā saskaņā ar „Likteņdārza" projekta autora - Shumyo Masuno - idejisko ieceri un labiekārtojuma risinājumu, SIA „Projektēšanas birojs Arhis" izstrādāto daudzfunkcionālās ēkas projektu, kā arī skatu terases ar paviljonu Daugavas krastā projektu, kura autori ir Didzis Jaunzems, Laura Laudere sadarbībā ar „Arhitektu biroju Jaunromāns un Ābele".
Konkursā aicināti piedalīties visi profesionālie arhitekti, dizaineri un šajās nozarēs studējošie vecāko kursu studenti.
Konkursa darbi ir jāiesniedz līdz 2010. gada 30. aprīlim pulksten 11 „Kokneses fondā" vai pa pastu (pasta zīmogs - ne vēlāk kā 2010. gada 29. aprīlis).
Par labāko atzītā konkursa darba - meta izstrāde - tiks uzskatīta par bezatlīdzības ziedojumu „Likteņdārzam", atspoguļojot konkursa uzvarētāju/us tāpat kā pārējos „Likteņdārza" ziedotājus - gan projekta mājas lapā www.liktendarzs.lv, gan arī pēc tā pabeigšanas „Likteņdārzā" uz vietas. Mets, kas žūrijas vērtējumā tiks atzīts par labāko, tiks izstrādāts, attīstīts un realizēts saskaņā ar konkursa mērķu izvirzīto laika grafiku un atbilstoši „Likteņdārza" projektam saziedotajiem finanšu līdzekļiem. Ar autoru/iem, kura/u mets tik atzīts par labāko, tiks slēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību tālākajā realizācijas posmā.
Konkursa darbus vērtēs žūrija desmit cilvēku sastāvā. „Kokneses fondu" pārstāvēs Fonda padomes priekšsēdētājs Vilis Vītols, padomes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Cīrulis un valdes loceklis Bruno Cīrulis. Žūrijā būs arī Fonda sadarbības partneri - SIA „Projektēšanas birojs Arhis" arhitekts Raimonds Saulītis un ainavu arhitekts Jānis Lediņš. Žūrijā aicināti piedalīties arī eksperti - Anita Pīra no žurnāla „Deko", arhitekte, žurnāliste Ieva Zībārte, dizainers Andrejs Legzdiņš (Zviedrija), dizainere Māra Skujeniece (Nīderlande) un dizaineris Martin Pärn (Igaunija).
Konkurss norit sadarbībā ar Latvijas Mākslas akadēmija un SIA „Projektēšanas birojs Arhis". Konkursa nolikums un sīkāka informācija - „Likteņdārza" projekta mājas lapā - www.liktendarzs.lv.
„Likteņdārzs" ar visas tautas atbalstu top uz salas Koknesē, Daugavas vidū. Tā ir vieta, kur sastopas pagātne, tagadne un nākotne. Vieta, kur rast mierinājumu, smelties spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus. „Likteņdārzs" top kā mūsu gadsimta Brīvības piemineklis un vieno visas paaudzes. Katram ir iespēja piedalīties tā tapšanā - ar savu darbu, laiku, labām domām un līdzekļiem.„Likteņdārza" īstenotājs ir „Kokneses fonds". Tuvāka informācija par „Likteņdārza" tapšanas gaitu un atbalstītājiem - www.liktendarzs.lv.