Meklēt
Izvēlne

Konkurss Profesora un Asociētā profesora amatiem

LATVIJAS MĀKSLAS AKADĒMIJA
izsludina konkursu
 UZ VAKANTO PROFESORA AMATA VIETU: LATGALES FILIĀLĒ
• 1 profesora amata vietu - vizuālajā mākslā, glezniecībā
 UZ VAKANTAJĀM ASOCIĒTĀ PROFESORA AMATA VIETĀM:
• 1 asociētā profesora amata vietu - audiovizuālajā mediju mākslā, vizuālajā komunikācijā;
• 1 asociētā profesora amata vietu - dizainā, funkcionālajā dizainā

Prasības:
 atbilstošas LR MK noteikumiem Nr.391
(04.09.03. protokols Nr.41, 3.§)
 LMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā)
no 2009. gada 5. augusta līdz 10. septembrim,
no pulksten 10.00 līdz 15.00.
Informācija pa tālruni: 6 7321892 vai
LMA mājas lapā www.lma.lv


Vēlēšanas 2009. gada 7. oktobrī