Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz asociētā profesora un profesora amata vietām Latvijas Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām asociētā profesora un profesora amata vietām.

Vakantās ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vietas:
- 1 asociētā profesora amata vieta – mākslā, vizuālajā mākslā, glezniecībā;
- 2 asociētā profesora amata vietas – mākslā, vizuālajā mākslā, zīmēšanā;
- 1 asociētā profesora amata vieta - mākslā, vizuālajā mākslā, grafikā;
- 1 asociētā profesora amata vieta - mākslā, vizuālajā mākslā, tekstilmākslā;
- 1 asociētā profesora amata vieta - mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecībā;
- 1 asociētā profesora amata vieta - mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, keramikā;
- 3 asociētā profesora amata vietas – mākslā, dizainā, funkcionālajā dizainā,
- 1 asociētā profesora amata vieta – mākslā, audiovizuālajā mediju mākslā, vizuālajā komunikācijā.

Vakantās PROFESORA amata vietas:
- 2 profesora amata vietas – mākslā, vizuālajā mākslā, glezniecībā;
- 1 profesora amata vieta - mākslā, vizuālajā mākslā, zīmēšanā;
- 1 profesora amata vieta - mākslā, vizuālajā mākslā, grafikā;
- 1 profesora amata vieta – mākslā, vizuālajā mākslā, tekstilmākslā;
- 1 profesora amata vieta - mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecībā;
- 1 profesora amata vieta - mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslā;
- 1 profesora amata vieta – mākslā, dizainā, metāla dizainā;
- 2 profesora amata vietas – mākslā, dizainā, vides mākslā;
- 1 profesora amata vieta – mākslā, audiovizuālajā mediju mākslā, scenogrāfijā;
- 1 profesora amata vieta – mākslas zinātnē, vizuālās mākslas vēsturē un teorijā.

Prasības:
- atbilstošas LR MK noteikumiem Nr. 391  (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§)
- LMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā  (4. telpā) no 2016. gada 29. februāra līdz 4. aprīlim (darba dienās) no pulksten 10.00 līdz 15.30.

Dokumentiem jābūt sakārtotiem atbilstoši iesniedzamo dokumentu sarakstam un aizpildīšanas principiem asociēto profesoru un profesoru vēlēšanām Latvijas Mākslas akadēmijā.

Informācija pa tālruni: +371 67321892.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2016. gada 3. februāra Senāta lēmums, protokols Nr. 5.