Meklēt
Izvēlne

KONKURSS UZ ASOCIĒTĀ PROFESORA UN PROFESORA AMATA VIETĀM LMA

(mūzikā, vizuālajā mākslā un arhitektūrā vai citās humanitārās un mākslas zinātnēs, tai skaitā radošās industrijas zinātnēs)

  • 1 profesora amata vietu – Audio-vizuālās mediju mākslas  apakšnozarē
  • 1 asociētā profesora amata vietu – Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē

Prasības:

  • atbilstošas AL, AL 28., 29., 30., 31., 33. un 34. pantam, MK noteikumiem Nr. 391;
  • LMA Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumentu iesniegšana uz vakantajām amata vietām elektroniski līdz 2022. gada 19. jūnijam (dokumenti tiek parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu).

Dokumentiem jābūt sakārtotiem atbilstoši iesniedzamo dokumentu sarakstam un aizpildīšanas principiem profesoru un asociēto profesoru vēlēšanām Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti elektroniski tiek iesniegti līdz š.g. 19. jūnijam un (izdrukātā formātā) jāiesniedz LMA Personāldaļā (18. telpā) no 2022. gada no 19. maija līdz 19. jūnijam (darba dienās) no pulksten 10.00 līdz 16.30 (iepriekš vienojoties par dokumentu iesniegšanu, zvanot pa telefonu 28314173).

Informācija pa tālruni: 28314173.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2022. gada 19. maija Senāta lēmums, protokols Nr. 12.