Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz lektora un docenta amata vietām Latvijas Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām lektora un docenta amata vietām.

Vakantā LEKTORA amata vieta:
- LMA Latgales filiālē vizuālajā mākslā.

Vakantās DOCENTA amata vietas:
- viena docenta amata vieta – dizainā, vides mākslā;
- viena docenta amata vieta – audio-vizuālajā mediju mākslā, vizuālajā komunikācijā;
- viena docenta amata vieta – dizainā, modes mākslā;
- viena docenta amata vieta – audio-vizuālajā mediju mākslā, scenogrāfijā.

Vakantās LEKTORA amata vietas:
- viena lektora amata vieta – mākslas zinātnē, mākslas un kultūras teorijas specialitātē;
- viena lektora amata vieta – vizuāli plastiskajā mākslā, stikla mākslā;
- viena lektora amata vieta – dizainā, vides mākslā.

Prasības:
- atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§);
- Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2013. gada 15. marta līdz 25. martam (darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 15.30.

Informācija pa tālruni: +371 67321892. 

VĒLĒŠANAS 2013. gada 4. aprīlī (ceturtdienā).

Latvijas Mākslas akadēmijas 2013. gada 21. februāra Senāta lēmums, protokols Nr. 4.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.

Pielikumā:
vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.