Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz lektora un docenta amata vietām Latvijas Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām lektora un docenta amata vietām.

Vakantās LEKTORA amata vietas:
- viena lektora amata vieta – vizuālajā mākslā, glezniecības apakšnozarē, LMA Latgales filiālē.
- Viena lektora amata vieta – vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecības apakšnozarē, LMA Latgales filiālē.

Vakantā DOCENTA amata vieta:
- viena docenta amata vieta – vizuālajā mākslā, glezniecības apakšnozarē.

Prasības:
- atbilstošas AL, LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§);
- Nolikums par akadēmiskajiem amatiem Latvijas Mākslas akadēmijā.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2015. gada 23. februāra līdz 20. martam (darba dienās) no pulksten 11.00 līdz 15.30.

Informācija pa tālruni: +371 67321892.

DOCENTU UN LEKTORU VĒLĒŠANAS 2015. gada 27. martā (piektdienā).

Latvijas Mākslas akadēmijas 2015. gada 17. februāra Senāta lēmums, protokols Nr. 4.

Iesniedzamo dokumentu saraksts:
1) Akadēmijas padomei adresēts iesniegums;
2) CURRICULUM VITAE (dzīves un darba gājums);
3) pārskats par pretendenta pēdējo sešu gadu jaunradi;
4) izglītības dokumentu kopijas par augstāko izglītību;
5) pedagoģisko darbu apliecinošus dokumentus mākslas izglītībā;
6) katedras vai nodaļas atsauksme par līdzšinējo akadēmiskā mācību spēka darbu;
7) pasniedzamo priekšmetu apstiprinātas programmas - kursu aprakstus.

Pielikumā:
vizuālais materiāls vai katalogi, publikācijas u.c.

Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda pase.