Meklēt
Izvēlne

Konkurss uz profesora un asociētā profesora amata vietām Latvijas Mākslas akadēmijā

Latvijas Mākslas akadēmija izsludina konkursu uz vakantajām profesora un asociētā profesora amata vietām.

Vakantās PROFESORA amata vietas:
- viena profesora amata vieta mākslā, vizuālajā mākslā, glezniecībā;
- viena profesora amata vieta mākslā, vizuālajā mākslā, grafikā;
- viena profesora amata vieta mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, tēlniecībā.

Vakantā ASOCIĒTĀ PROFESORA amata vieta:
- mākslā, audio vizuālajā mediju mākslā, scenogrāfijā.

Prasības:
- atbilstošas LR MK noteikumiem Nr. 391 (04.09.03. protokols Nr. 41, 3.§)
- Nolikumam par akadēmiskajiem amatiem LMA.

Dokumenti jāiesniedz LMA Personāldaļā (4. telpā) no 2013. gada 18. marta līdz 25. martam (darba dienās) no pulksten 10.00 līdz 15.30.

Informācija pa tālruni: +371 67321892.

Latvijas Mākslas akadēmijas 2013. gada 21. februāra Senāta lēmums, protokols Nr. 4.