Meklēt
Izvēlne

LAIKMETĪGAIS MĀKSLAS, DIZAINA UN ARHITEKTŪRAS INSTITŪTS IZSLUDINA KONKURSU UZ VADOŠĀ PĒTNIEKA AMATU VIETU

Latvijas Mākslas akadēmijas Reģ.nr. 90000029965 Laikmetīgās mākslas, dizaina un arhitektūras institūts  izsludina konkursu uz pilna laika vadošā pētnieka amata vietu uz noteiktu laiku laikmetīgās mākslas un teorijas, un starpdisciplinārās pētniecības jomā.  

Prasības pretendentam/ei:

 • Zinātniskais doktora grāds; 
 • Padziļinātas zināšanas laikmetīgajā kritiskajā teorijā, laikmetīgās mākslas pētniecības un interpretācijas metodēs; 
 • Akadēmiskās pētniecības pieredze laikmetīgās mākslas un teorijas vai praksē balstītas mākslas pētniecības jomā; 
 • Darba pieredze starptautiskās valsts vai nevalstiskās mākslas un pētniecības institūcijās (pieredze konferenču, diskusiju u.c. pasākumu organizēšanā);
 • Starptautisks kontaktu tīkls un sasaiste ar akadēmisko vidi (akadēmiskie sasniegumi,   komandas sadarbības un vadības prasmes); 
 • Pieredze starptautisku zinātniski pētniecisku projektu uzsākšanā un vadīšanā, granta pieteikumu rakstīšanā finansējuma piesaistei; 
 • Citējamas zinātniskās publikācijas;
 • Par priekšrocību tiks uzskatīta:
  • Interese un zināšanas par Baltijas jūras reģiona laikmetīgo mākslu un 20.gs. otrās puses – 21.gs mākslas un kultūras vēsturi; 
  • Kuratora darba pieredze un pieredze starpdisciplinārā pētniecībā;
  • Pedagoģiskā pieredze.
 • Angļu valoda – C2 līmenis. 

LMA nodrošina:

 • Pilna laika mēneša pamatalga (EUR 1404,00 - 1754,00 bruto); 
 • Projekta finansējums atkarībā no veiksmīgiem grantu pieteikumiem; 
 • Līdzdalības maksa dalībai konferencēs, ceļa izdevumi; 
 • Bonusu sistēma atkarībā no zinātniskām publikācijām un citējamības. 

Pieteikumu iesniegšanas prasības (angļu valodā): CV, motivācijas vēstule, norādot pētniecības virzienu un interesējošās jomas, publikāciju un pētniecības projektu saraksts. 

Pieteikumu ar norādi “konkurss: LMDA” sūtīt uz e-pastu: 

Pieteikšanās termiņš: 2022. gada 24. novembris.