Meklēt
Izvēlne

Latgales filiāles tēlniecības studenti Galēnu parkā izveido "Filozofijas taku"

Radošo inovāciju un iniciatīvu nedēļas ietvaros Mākslas akadēmijas Latgales filiāles Tēlniecības apakšnozares studenti laikā no 2013. gada 2. līdz 20. septembrim asoc. prof. Māras Kalniņas vadībā Riebiņu novada Galēnu parkā radīja kokskulptūru „Filozofijas taku”. Taka veltīta dzejnieka un filozofa Roberta Mūka (1923-2006) 90 gadu atcerei.