Meklēt
Izvēlne

Latvijas Kultūras akadēmijā notiks studentu interdisciplinārā konference "ZinātMāksla ∑3"

2013. gada 18. aprīlī Zirgu pasta telpās (Dzirnavu ielā 46, Rīgā) norisināsies Latvijas Kultūras akadēmijas, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas un Latvijas Mākslas akadēmijas studentu interdisciplinārā konference „ZinātMāksla ∑3”.

KONFERENCES PROGRAMMA

9.30 – 10.00 Reģistrācija

Konferences atklāšana. LKA rektors prof. Jānis Siliņš

Sēdi vada Zane Šiliņa*
- 10.10 – 10.30  Agnese Treimane. Radoša persona un valsts. Kurš? Kam? Ko?
- 10.30 – 10.50  Valda Vidzemniece. Ieskats Latvijas modernās dejas vēsturē. Anna Ašmane. Sams Hiors
- 10.50 – 11.10  Zane Saulīte. Mūzika kino: Imanta Kalniņa partitūra spēlfilmā Pūt Vējiņi!
- 11.10 – 11.30  Rudīte Losāne. Kultūra un māksla kā vērtību transformētāja resocializācijas darbā ar notiesātajām personām
- 11.30 – 11.50  VJLMA studējošo muzikālais priekšnesums

11.50–12.10 Kafijas pauze

Sēdi vada Anda Laķe
- 12.10 – 12.30 Dārta Dīvāne. Radošo industriju nozares attīstība un piemērotas politikas izstrādes problēmas
- 12.30 – 12.50 Inita Šalkovska. Radoši cepta rudzu maize. Cepējs un viņa krāsns
- 12.50 – 13.10 Aija Barovska. Kultūras patēriņš Latvijas lauku teritorijā. Pieredze, problēmas, risinājumi
- 13.10 – 13.30 Madara Zilvere. Pilsētas apkaimju un to kopienu specifiskās identitātes
- 13.30 – 13.50 LKA Audiovizuālās mākslas apakšprogrammas studējošo īsfilmas demonstrējums

13.50 – 14.30 Pusdienu pārtraukums

Sēdi vada Rūta Muktupāvela
- 14.30 – 14.50  LMA Dizaina nodaļas Modes mākslas apakšnodaļas studējošo darbu paraugdemonstrējumi. Sabīnes Skarules u.c. kolekcijas
- 14.50 – 15.10  Līga Grīnberga. Modes pieņemšanas atšķirīgās prakses dažādās sociālās grupās: „tūļas” un „līderi”. Kas esi Tu?
- 15.10 – 15.30  Kristiāna Eglīte. Reklāma franču preses zelta laikmetā
- 15.30 – 15.50  Elīna Krasovska. I Vispārējo latviešu dziesmu svētku plakāts: Metonīmijas mijiedarbība ar citiem stilistiskās izteiksmes līdzekļiem
- 15.50 – 16.10  Jelena Garkavčenko. Latviešu komponistu vokālie cikli 21. gadsimtā

16.10–16.20 Kafijas pauze

Sēdi vada Raimonds Briedis
- 16.20 – 16.40  Evarts Melnalksnis. Tumšais solis laikmetīgajā teātrī? Buto un postdramatisma sakarības
- 16.40 – 17.00  Anita Slominska. Itāļu žestu valodas fenomens
- 17.00 – 17.20  Justīne Vernere. Blaumaņa personvārdi
- 17.20 – 17.40  Gunda Ševčuka. Mecenātisma attīstība un mūsdienu prakses, to izpausmes Latvijā
- 17.40 – 18.00  LKA jauktā kora „Sōla” priekšnesums

18.00 – ∞ Konferences noslēgums, diskusijas, balvas, atvadvārdi

* Konferences rīkotāji pie referentu un sekciju vadītāju uzvārdiem nav likuši zinātniskos grādus, akadēmiskus un amata nosaukumus, lai veicinātu demokrātisku un koleģiālu norises atmosfēru.